Anunț de recrutare în cadrul proiectului „Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (TRUE EUROPE)”

- Anunț recrutare personal suport administrativ

Publicat la 05.06.2024

Anunț de recrutare în cadrul proiectului „Smart bargaining in the services sector: overview, challenges, opportunities (BARSERVICE)”

- Anunț recrutare personal suport administrativ

Publicat la 05.06.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Renewable plants integrated with pumped thermal energy storage for sustainable satisfaction of energy and agricultural needs of African communities REPTES”/„Instalații regenerabile integrate cu stocarea energiei termice prin pompare pentru satisfacerea durabilă a nevoilor energetice și agricole ale comunităților africane”REPTES, contract UEFISCDI nr. 14/2024

- Anunț recrutare responsabil financiar

- Anunț recrutare responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil cu monitorizarea activităților de cercetare

Publicat la 05.06.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Accesibilitate și Succes: Promovarea educației incluzive în cadrul Academiei de Studii Economice din București”, contract CNFIS-FDI-2024-F-0533

- Rezultate finale concurs

Publicat la 17.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 15.05.2024

- Anunț recrutare Expert relatia cu studentii

- Anunț recrutare Expert consiliere vocationala

Publicat la 10.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului “Studenții ASE înzestrați cu competențe adecvate și capabili să performeze pe o piață a muncii tot mai dinamică (PerformantStudASE)”, contract CNFIS-FDI-2024-F-0443

- Rezultate finale concurs

Publicat la 20.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 16.05.2024

- Anunț recrutare Expert relațiile cu mediul socio-economic

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții

- Anunț recrutare Expert relațiile cu absolvenții 1

- Anunț recrutare Expert relațiile cu absolvenții 2

- Anunț recrutare Expert cercetare 1

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Expert cercetare 3

- Anunț recrutare Expert cercetare 4

- Anunț recrutare Expert responsabil bază de date inserție

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 1

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 2

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 30.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului “Consolidarea procesului de internaționalizare a Academiei de Studii Economice din București prin promovarea mobilității academice și îmbunătățirea calității serviciilor suport specifice”, contract CNFIS-FDI-2024-0467

- Rezultate finale concurs

Publicat la 10.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 09.05.2024

- Anunț recrutare contabil

- Anunț recrutare expert 1

- Anunț recrutare expert 2

- Anunț recrutare expert achizitii publice

- Anunț recrutare expert 3

- Anunț recrutare expert 4

- Anunț recrutare expert 5

- Anunț recrutare expert formare limba engleză

- Anunț recrutare responsabil Resurse Umane

Publicat la 25.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului “De la Idee la Afacere: Antreprenoriat, Idei, Dezvoltare prin Educație pentru studenții antreprenori și antreprenori în devenire din ASE București (AIDE ASE), contract CNFIS-FDI-2024-F-0284

- Rezultate finale concurs

Publicat la 15.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 09.05.2024</p

- Anunț recrutare Expert competențe antreprenoriale

- Anunț recrutare Expert inițiative antreprenoriale

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 1

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 2

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 3

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 4

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 5

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 6

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 7

- Anunț recrutare Expert susținere antreprenoriat studențesc 8

- Anunț recrutare Expert mentorat 1

- Anunț recrutare Expert mentorat 2

- Anunț recrutare nsultant plan afaceri

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert grafică

- Anunț recrutare Expert evenimente

- Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

- Anunț recrutare Expert interviuri

- Anunț recrutare Expert IT

- Anunț recrutare Asistent organizare evenimente

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil plăți

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Anunț recrutare Tipizate cerere și declarații

Publicat la 25.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului “Dezvoltarea și adaptarea proceselor colaborative în cercetarea de excelență desfășurată în ASE București, în contextul provocărilor moderne aduse de Știința Deschisă și Inteligența Artificială (eXROS), contract: CNFIS-FDI-2024-F-0302

- Rezultate finale concurs

Publicat la 17.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 10.05.2024

- Anunț recrutare cercetator (3 posturi)

- Anunț recrutare cercetator competențe IT

- Anunț recrutare cercetator de piata

- Anunț recrutare doctorand (3 posturi)

- Anunț recrutare expert (8 posturi)

- Anunț recrutare expert networking

- Anunț recrutare responsabil achizitii

- Anunț recrutare responsabil financiar

- Anunț recrutare responsabil resurse umane

- Anunț recrutare secretar proiect

 

Publicat la 25.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Accesibilitate și Succes: Promovarea educației incluzive în cadrul Academiei de Studii Economice din București”, contract CNFIS-FDI-2024-F-0533

- Rezultate finale concurs

Publicat la 10.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 08.05.2024

- Anunț recrutare Expert relatia cu studentii

- Anunț recrutare Expert CMI

- Anunț recrutare Responsabil TIC

- Anunț recrutare Formator expert curriculum

- Anunț recrutare Formator expert activitati sportive

- Anunț recrutare Formator expert didactica

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog

- Anunț recrutare Expert consiliere vocationala

- Anunț recrutare Expert materiale multimedia

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Asistent organizare

- Anunț recrutare Administrator financiar

Publicat la 24.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Studenti Activi Solidari Educati - pregatiti pentru dezvoltarea comunitatilor sustenabile ale viitorului”, contract CNFIS-FDI-2024-F-0535

- Rezultate finale concurs

Publicat la 10.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 09.05.2024

- Anunț recrutare Formator expert curriculum 1

- Anunț recrutare Formator expert curriculum 2

- Anunț recrutare Formator expert curriculum 3

- Anunț recrutare Expert cercetare 1

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Expert implementare

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții 1

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții 2

- Anunț recrutare Responsabil site

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog 1

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog 2

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog 3

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog 4

- Anunț recrutare Expert consilier psiholog 5

- Anunț recrutare Expert Consiliere vocationala

- Anunț recrutare Expert consilier de cariera

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Asistent organizare

- Anunț recrutare Administrator financiar

Publicat la 24.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea competențelor practice ale studenților în domeniul sustenabilității și responsabilității sociale prin intermediul unor proiecte educaționale innovative, CNFIS-FDI-2024-F-0462

- Rezultate finale concurs concurs

Publicat la 10.05.2024

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 09.05.2024

- Anunț recrutare Expert coordonare dezvoltare resurse educaționale inovative

- Anunț recrutare Expert dezvoltare infrastructura educationala

- Anunț recrutare Expert simulare procese decizionale

- Anunț recrutare Expert dezvoltare parteneriate

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_calitate mediu

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_echitate socială

- Anunț recrutare Expert coordonare dezvoltare abilități practice

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_eficacitate economica

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_etica si buna guvernanta

- Anunț recrutare _Expert organizare competitie interuniversitara și evenimente

- Anunț recrutare Expert realizare site

- Anunț recrutare Asistent organizare

- Anunț recrutare Expert relatia cu mediul economico -social

- Anunț recrutare Expert relația cu studentii

- Anunț recrutare Exoert IT

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabilresurse umane

- Anunț recrutare Asistent proiect

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 24.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților de predare-învățare prin promovarea libertății și integrității universitare, în condițiile creșterii calității vieții academice în ASE”, CNFIS-FDI-2024-F-0108."

- Rezultate finale concurs

Publicat la 08.05.2024

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 30.04.2024

- Anunț recrutare Expert legislație documente de școlaritate – 2 posturi

- Anunț recrutare Asistent manager de proiect

- Anunț recrutare Expert arhivare documente

- Anunț recrutare Expert - 24 de posturi

- Anunț recrutare Reprezentanți studenți – 4 posturi

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 23.04.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „O abordare alternativă pentru modelarea bulelor speculative: implicații asupra stabilității financiare (BBLMOD)"

- Rezultat final concurs responsabil achiziții

Publicat la 13.03.2024

- Rezultate selecție dosare responsabil achiziții

Publicat la 12.03.2024

- Anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 04.03.2024

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti”

- Rezultat final concurs secretar proiect

Publicat la 07.03.2024

- Rezultate selecție dosare concurs secretar proiect

Publicat la 06.03.2024

- Anunț recrutare secretar proiect

Publicat la 28.02.2024

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trends – ESSPIN"

- Rezultat final recrutare cercătator cu experiență - 2 posturi

- Rezultat final recrutare cercătator

Publicat la 29.02.2024

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 27.02.2024

- Anunț recrutare cercătator cu experiență - 2 posturi

- Anunț recrutare cercătator

Publicat la 20.02.2024

 

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „O abordare alternativă pentru modelarea bulelor speculative: implicații asupra stabilității financiare (BBLMOD)"

- Anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 14.12.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA)”

- Rezultate finale concurs

Publicat la 11.12.2023

- Rezultate selecție dosare

Publicat la 06.12.2023

- Anunț recrutare responsabil achiziții

- Anunț recrutare responsabil tehnic (resurse umane)

- Anunț recrutare responsabil financiar

- Anunț recrutare responsabil tehnic (administrativ cercetare)

Publicat la 27.11.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „ 4P-CAN (Personalized CANcer Primary Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation)”

- Anunț recrutare responsabil achiziții

- Anunț recrutare responsabil contabilitate

- Anunț recrutare responsabil financiar

- Anunț recrutare monitorizare activitățiachiziții

- Anunț recrutare responsabil resurse umane

Publicat la 17.10.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 25.10.2023

- Rezultate final concurs

Publicat la 30.10.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „ Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz”

- Rezultat final concurs recrutare cercetători (2 posturi)

Publicat la 19.10.2023

- Rezultat selecție dosare concurs recrutare cercetători (2 posturi)

Publicat la 17.10.2023

- Anunț recrutare cercetători (2 posturi)

Publicat la 12.10.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „The Potential for Sustainable Biomass in the Romanian Energy Sector.”

- Rezultat final selecție

Publicat la 11.08.2023

- Rezultat selecție dosare

Publicat la 09.08.2023

- Anunț recrutare expert internațional în energie

Publicat la 01.08.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trends – ESSPIN”

- Rezultate selecție dosare concurs cercetător cu experiență

Publicat la 01.08.2023

- Anunț recrutare cercetător cu experiență

Publicat la 25.07.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti”

- Rezultate finale concurs

Publicat la 25.07.2023

- Rezultate selecție dosare

Publicat la 20.07.2023

- Anunț recrutare expert analiză și evaluare

- Anunț recrutare expert analiză spațială a datelor

- Anunț recrutare secretar proiect

Publicat la 13.07.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „The Potential for Sustainable Biomass in the Romanian Energy Sector.”

- Rezultat final concurs

Publicat la 27.07.2023

- Rezultat obținut în urma susținerii probei interviu

Publicat la 26.07.2023, ora 11:40

- Rezultate selecție dosare de concurs.

Interviul va avea loc în data de 26.07.2023, ora 8:30, sala 6408

Publicat la 21.07.2023

- Anunț recrutare expert internațional în energie

- ANNOUNCEMENT for International expert in energy

Publicat la 13.07.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „O abordare alternativă pentru modelarea bulelor speculative: implicații asupra stabilității financiare (BBLMOD)"

- Rezultate finale concurs membru - doctorand (2 posturi)

Publicat la 20.07.2023

- Rezultate selecție dosare membru - doctorand (2 posturi)

Publicat la 17.07.2023

- Anunț recrutare membru - doctorand (2 posturi)

Publicat la 07.07.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA)"

- Rezultate finale concurs

Publicat la 09.06.2023

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 09.06.2023

- Anunț recrutare cercetător 1 (CS1)

- Anunț recrutare asistent de cercetare

- Anunț recrutare asistent de cercetare - masterand (3 posturi)

Publicat la 30.05.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Proiect de dezvoltare a platformei de centralizare a activității de cercetare a ASE - platformacercetare.ase.ro"

- Rezultate finale concurs

Publicat la 29.05.2023

- Rezultate seecție dosare de concurs

Publicat la 25.05.2023

- Anunț recrutare expert expert dezvoltare soft

- Anunț recrutare expert configurare platformă

Publicat la 16.05.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Proiect de dezvoltare a unei platforme de tip Open Journal Systems pentru revistele ASE"

- Rezultate finale concurs

Publicat la 29.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 25.05.2023

- Anunț recrutare expert dezvoltare platformă OJS

- Anunț recrutare expert configurare funcționalități platformă (3 posturi)

- Anunț recrutare expert suport utilizare platformă

Publicat la 16.05.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „,,Dezvoltarea infrastructurii digitale a ASE pentru crearea de noi facilități la sistemul de management integrat al proiectelor"

- Rezultate finale concurs

Publicat la 23.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 18.05.2023

- Anunț recrutare expert configurare module (5 posturi)

- Anunț recrutare expert realizare module (3 posturi)

- Anunț recrutare expert realizare module (1 post)

- Anunț recrutare expert implementare

- Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 10.05.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Asigurarea suportului necesar pentru consolidarea performantei Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe pita educationala globala, in acord cu obiectivele institutionale strategice de internationalizare (ASEPERFORMINT)", contract CNFIS-FDI-2023-0352

- Rezultate finale concurs

Publicat la 09.05.2023

- Rezultate selecție dosare concurs experți

- Rezultate selecție dosare concurs personal administrativ

Publicat la 04.05.2023

- Anunțuri recrutare experți

- Anunțuri recrutare personal administrativ

Publicat la 27.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Studenții ASE motivați pentru o carieră de succes (SM4S)”, contract CNFIS-FDI-2023-F-0474

- Rezultate finale concurs

Publicat la 08.06.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 06.06.2023

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

Publicat la 24.05.2023

- Rezultate finale concurs

Publicat la 09.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 04.05.2023

- Anunț recrutare Expert relațiile cu mediul socio-economic

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții

- Anunț recrutare Expert relațiile cu absolvenții 1

- Anunț recrutare Expert relațiile cu absolvenții 2

- Anunț recrutare Expert cercetare 1

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Expert cercetare 3

- Anunț recrutare Expert cercetare 4

- Anunț recrutare Expert responsabil bază de date inserție

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 1

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 2

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 26.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „StartASE - acces, echitate şi incluziune pentru candidaţii la programele academice şi studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, contract CNFIS-FDI-2023-F-0337

- Rezultate finale concurs

Publicat la 09.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 04.05.2023

- Anunț recrutare Expert implementare

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții 1

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții 2.

- Anunț recrutare Expert cercetare 1

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Responsabil site

- Anunț recrutare Formator / expert curriculum 1

- Anunț recrutare Formator / expert curriculum 2

- Anunț recrutare Formator / expert curriculum 3

- Anunț recrutare Expert consilier / psiholog 1

- Anunț recrutare Expert consilier / psiholog 2

- Anunț recrutare Expert consilier / psiholog 3

- Anunț recrutare Expert consilier / psiholog 4

- Anunț recrutare Expert Consiliere vocationala

- Anunț recrutare Expert consilier de cariera

- Anunț recrutare Asistent organizare

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Administrator financiar

Publicat la 26.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Sprijinirea dezvoltării de competențe și inițiative antreprenoriale în rândul studenților ASE București (ASEdezvolta), contract CNFISFDI-2023-F-0321

- Rezultate finale concurs

Publicat la 04.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs experți

- Rezultate selecție dosare de concurs echipa de mnagement

Publicat la 02.05.2023

- Anunț recrutare Expert competențe antreprenoriale

- Anunț recrutare Expert inițiative antreprenoriale

- Anunț recrutare Consultant plan afaceri

- Anunț recrutare Expert mentorat 1

- Anunț recrutare Expert mentorat 2

- Anunț recrutare Expert networking

- Anunț recrutare Consultant firme

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert grafică

- Anunț recrutare Expert evenimente

- Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

- Anunț recrutare Expert interviuri

- Anunț recrutare Asistent organizare evenimente

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil plăți

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Tipizate cerere și declarații

Publicat la 21.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea inovativă a competențelor practice și digitale ale studenților pentru un mediu de afaceri caracterizat de incertitudine, bazat pe agilitate, conectivitate și reziliență, CNFIS-FDI-2023-F-0159

- Rezultate finale concurs

Publicat la 08.05.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 02.05.2023

- Anunț recrutare Expert coordonare dezvoltare abilități practice

- Anunț recrutare Expert coordonator simulare decizionala

- Anunț recrutare Expert coordonare dezvoltare resurse educaționale inovative

- Anunț recrutare Expert simulare procese decizionale

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_1

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_2

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_3

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_4

- Anunț recrutare Expert realizare resurse educationale inovative_5

- Anunț recrutare Expert relatia cu mediul economico -social

- Anunț recrutare Expert realizare site

- Anunț recrutare Expert dezvoltare parteneriate

- Anunț recrutare Expert organizare evenimente

- Anunț recrutare Expert IT

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert organizare competitie interuniversitara

- Anunț recrutare Responsabil Resurse Umane

- Anunț recrutare Responsabil Financiar

- Anunț recrutare Asistent Proiect

- Anunț recrutare Responsabil Achizitii

Publicat la 21.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Excelență și inovare în epoca inteligenței artificiale, în contextul securității cibernetice, al eticii și deontologiei academice, în ASE”, CNFIS-FDI-2023-0028

- Rezultate finale concurs CNFIS-FDI-2023-0028

Publicat la 02.05.2023

- Rezultate selecție dosare concurs CNFIS-FDI-2023-0028

Publicat la 27.04.2023

- Anunț recrutare Expert legislație documente de școlaritate – 2 posturi

- Anunț recrutare Asistent manager de proiect

- Anunț recrutare Expert arhivare documente

- Anunț recrutare Expert digitalizare – 4 posturi

- Anunț recrutare Expert documente școlaritate și rezultate ale cercetării

- Anunț recrutare Expert inteligență artificială – 2 posturi

- Anunț recrutare Expert IT securitate cibernetică – 4 posturi

- Anunț recrutare Expert studii universitare de masterat

- Anunț recrutare Reprezentanți studenți pentru digitalizare

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil gestiune documente – 2 posturi

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Secretar proiect – 2 posturi

Publicat la 19.04.2023

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi promovarea cercetării de excelență din ASE prin consolidarea proceselor de CDI, susținerea vizibilității rezultatelor şi a impactului asupra mediului economic, în context Open Science”, contract: CNFIS-FDI-20223-F-0499

- Rezultate finale concurs

Publicat la 02.05.2023

- Rezultate selecție dosare

Publicat la 27.04.2023

- Anunț recrutare Cercetător competențe IT

- Anunț recrutare Cercetător de piață

- Anunț recrutare Cercetător programare

- Anunț recrutare Cercetător

- Anunț recrutare Doctorand – 3 posturi

- Anunț recrutare Expert – (7 posturi)

- Anunț recrutare Expert networking

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Secretar

Publicat la 12.04.2023

Anunț recrutare în cadrul proiectului „The Potential for Sustainable Biomass in the Romanian Energy Sector.”

- Rezultate finale concurs expert concurenta

Publicat la 27.03.2023

- Rezultate selecție dosare concurs expert concurenta

Publicat la 23.03.2023

- Anunț recrutare expert concurenta

Publicat la 15.03.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului "Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz ”

- Rezultate finale concurs cercetător doctorand

Publicat la 22.02.2023

- Rezultate selecție dosare concurs cercetător doctorand

Publicat la 20.02.2023

- Anunț recrutare cercetător doctorand

Publicat la 13.02.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „The Potential for Sustainable Biomass in the Romanian Energy Sector.”

- Rezultate finale concurs

Publicat la 31.01.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 27.01.2023

- Anunț recrutare expert economie agricola

- Anunț recrutare expert piete de energie

- Anunț recrutare expert economie institutionala

- Anunț recrutare expert economie si capital uman

- Anunț recrutare expert concurenta

- Anunț recrutare expert modelare economica

- Anunț recrutare Expert agro-silvicultura

- Anunț recrutare analist mediu de afaceri

- Anunț recrutare expert analiza financiara

- Anunț recrutare expert microeconomie

- Anunț recrutare expert reglementare

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil juridic

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Asistent de proiect/secretar

Publicat la 18.01.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „The potential for starting and developing a business for integrated technology based on heat pumps, thermal energy storage and smart control systems in order to enable the decarbonization in Romania”

- Rezultate finale concurs

Publicat la 31.01.2023

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 27.01.2023

- Anunț recrutare Asistent de proiect/Secretar

- Anunț recrutare Responsabil achizitii

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil financiar.contabil

- Anunț recrutare Responsabil juridic

- Anunț recrutare Expert mediu de afaceri 1

- Anunț recrutare Expert mediu de afaceri 2

- Anunț recrutare

- Anunț recrutare Expert reglementari juridice

- Anunț recrutare Expert economie

- Anunț recrutare Expert mediu de afaceri 3

- Anunț recrutare Expert standarde de managementul energiei

- Anunț recrutare Expert analiza financiara

- Anunț recrutare Expert reglementari juridice

Publicat la 18.01.2023

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei Arhitecturi de Referință a Replicilor Digitale bazate pe Modele pentru Consumatorii Activi de Energie și Comunitatile Inteligente (SMART-TWINS

- Rezultate finale concurs responsabil financiar, responsabil contabilitate, responsabil achiziții, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților de cercetare, responsabil documentare/arhivare documente, responsabil resurse umane

Publicat la 05.12.2022

- Rezultate selecție dosare concurs responsabil financiar, responsabil contabilitate, responsabil achiziții, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților de cercetare, responsabil documentare/arhivare documente, responsabil resurse umane

Publicat la 28.11.2022

- Anunț recrutare responsabil financiar, responsabil contabilitate, responsabil achiziții, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților de cercetare, responsabil documentare/arhivare documente, responsabil resurse umane

Publicat la 21.11.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea performanței internaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul implementării unui proces de internaționalizare proactiv și sustenabil, cu impact la nivel societal”, contract CNFIS-FDI-2022-0370

- Rezultat final concurts expert OS2

Publicat la 20.10.2022

- Rezultat selecție expert OS2

Publicat la 26.10.2022

- Anunț recrutare expert OS2

Publicat la 20.10.2022

Anunț de recrutare în cadrul proiectului „Horizon Europe „Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trends – ESSPIN”, GA 101061104/2022”

- Rezultate finale concurs Responsabil financiar, Responsabil resurse umane, Responsabil achizitii, Personal suport administrativ

Publicat la 26.10.2022

- Rezultate selecție dosare concurs Responsabil financiar, Responsabil resurse umane, Responsabil achizitii, Personal suport administrativ

Publicat la 21.10.2022

- Anunț concurs Responsabil financiar, Responsabil resurse umane, Responsabil achizitii, Personal suport administrativ

Publicat la 13.10.2022

Anunț de recrutare în cadrul proiectului „Votul electronic securizat prin tehnologia blockchain- aplicabilitate în alegerile din cadrul universităților”

- Rezultat final concurs cercetător doctor

Publicat la 19.10.2022

- Rezultate selectie dosare concurs cercetător doctor

Publicat la 17.10.2022

- Anunț concurs cercetător doctor

Publicat la 07.10.2022

Anunț de recrutare în cadrul proiectului „„Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”, contract CNFIS-FDI-2022-0492

- Rezultate finale concurs responsabil achiziții

Publicat la 30.09.2022

- Rezultate selectie dosare responsabil achiziții

Publicat la 27.09.2022

- Anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 19.09.2022

Anunțuri de recrutare în cadrul proiectului „Transmiterea șocurilor în economiile rețea: mecanisme și implicații pentru politicile economice”, contract nr. PCE 112/2021

- Rezultate finale concursuri

Publicat la 04.07.2022

- Rezultate selecție dosare concursuri

Publicat la 30.06.2022

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Reponsabil monitorizare

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Publicat la 22.06.2022

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Sprijinirea, susținerea și promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București” (ASEInovA), contract CNFIS-FDI-2022-0349

- Rezultate finale concurs Expert comunicare

Publicat la 28.04.2022

-

Publicat la 28.04.2022

- Anunț recrutare Expert comunicare

Publicat la 28.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Intelegerea si modelarea structurilor spatio-temporale ale inegalitatilor si polarizarii in relatie cu caracteristicile psihologice” (STIP)

Rezultate finale concurs

Publicat la 17.05.2022

Rezultate selecție dosare

Publicat la 12.05.2022

Anunț recrutare cercetător doctorand

Publicat la 06.05.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți”

- Rezultate finale concurs

Publicat la 10.05.2022

- Rezultate selecție dosare concurs

Publicat la 05.05.2022

Anunț recrutare responsabil comunicare studenti

Publicat la 28.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”, contract CNFIS-FDI-2022-0492

- Rezultate finale concursuri

Publicat la 03.05.2022

- Rezultate selecție dosare concursuri

Publicat la 29.04.2022

- Anunț recrutare Expert relațiile cu mediul socio-economic

- Anunț recrutare Expert relațiile cu studenții

- Anunț recrutare Expert relațiile cu absolvenții

- Anunț recrutare Expert cercetare 1

- Anunț recrutare Expert cercetare 2

- Anunț recrutare Expert cercetare 3

- Anunț recrutare Expert cercetare 4

- Anunț recrutare Expert responsabil bază de date inserție

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 1

- Anunț recrutare Expert consilier CCOC 2

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 19.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Sprijinirea, susținerea și promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București” (ASEInovA), contract CNFIS-FDI-2022-0349

- Rezultate finale concursuri

Publicat la 03.05.2022

- Rezultate selecție dosare concursuri

Publicat la 28.04.2022

- Anunț recrutare Expert competențe antreprenoriale 1

- Anunț recrutare Expert competențe antreprenoriale 2

- Anunț recrutare Consultant plan afaceri

- Anunț recrutare Consultant firme 1

- Anunț recrutare Consultant firme 2

- Anunț recrutare Expert mentorat 1

- Anunț recrutare Expert mentorat 2

- Anunț recrutare Expert networking

- Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

- Anunț recrutare Expert comunicare

- Anunț recrutare Expert grafică

- Anunț recrutare Expert evenimente

- Anunț recrutare Expert interviuri

- Anunț recrutare Asistent organizare

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil plăți

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Tipizate cerere și declarații.zip

Publicat la 18.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea performanței internaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul implementării unui proces de internaționalizare proactiv și sustenabil, cu impact la nivel societal”, contract CNFIS-FDI-2022-0370

- Rezultate finale concurs

Publicat la 02.05.2022

- Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 28.04.2022

- Anunț recrutare Contabil

- Anunț recrutare expert achizitii publice

- Anunț recrutare expert OS1

- Anunț recrutare expert OS2

- Anunț recrutare expert OS3

- Anunț recrutare expert OS4

- Anunț recrutare expert OS5

- Anunț recrutare responsabil resurse umane

Publicat la 15.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „“Dezvoltarea capabilității instituționale pentru cercetarea științifică în ASE București prin creșterea vizibilității științifice și a sustenabilității, promovând practicile științei deschise” OPEN FUTURE, contract: CNFIS-FDI-2022-0472

- Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2022

- Rezultate selecție dosare

Publicat la 02.05.2022

- Anunț recrutare Asistent cercetare

- Anunț recrutare Cercetător de piață

- Anunț recrutare Cercetător junior

- Anunț recrutare Doctorand – o lună

- Anunț recrutare Doctorand – 3 luni

- Anunț recrutare Expert

- Anunț recrutare Expert networking – o lună

- Anunț recrutare Anunț recrutare Expert networking – 4 luni

- Anunț recrutare Moderator sesiuni

- Anunț recrutare Responsabil achiziții

- Anunț recrutare Responsabil financiar

- Anunț recrutare Responsabil resurse umane

- Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 14.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru formarea competențelor practice ale studenților în domeniul dezvoltării sustenabile și a protecției mediului prin crearea unui hub educațional”, CNFIS-FDI-2022-0313

- Rezultate finale concurs

Publicat la 02.05.2022

Rezultate selecție dosare concursuri

Publicat la 27.04.2022

Anunț recrutare Expert dezvoltare infrastructura educationala

Anunț recrutare Expert dezvoltare abilități de cercetare aplicativă

Anunț recrutare Expert dezvoltare economică sustenabilă

Anunț recrutare Expert relatia cu partenerii din mediul economico -social

Anunț recrutare Expert achizitii

Anunț recrutare Expert transfer de cunostinte mediu academic - organizatii economice

Anunț recrutare Expert organizare Scoala de Vara

Anunț recrutare Expert organizare activități de instruire

Anunț recrutare Expert TIC si laborator digital

Anunț recrutare Expert dezvoltare durabilă în domeniul protecției mediului

Anunț recrutare Expert comunicare

Anunț recrutare Expert organizare evenimente

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare P14_FDI_Dom_3_2022_Anunt_Responsabil_Resurse_Umane_DP.docx

Publicat la 14.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „StudentASE! Echitate, Incluziune, Acces pentru studenţii ASE”, contract CNFIS-FDI-2022-0331

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2022

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2022

Anunț recrutare Expert relatiile cu studenţii

Anunț recrutare Expert cercetare 1

Anunț recrutare Expert cercetare 2

Anunț recrutare Responsabil site

Anunț recrutare Formator 1/Expert curriculum

Anunț recrutare Formator 2/Expert curriculum

Anunț recrutare Formator 3/Expert curriculum

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil achiziţii

Anunț recrutare Expert consilier psiholog 1

Anunț recrutare Expert consilier psiholog 2

Anunț recrutare Expert consilier psiholog 3

Anunț recrutare Expert consilier psiholog 4

Anunț recrutare Expert consiliere vocaţională

Anunț recrutare Expert consilier carieră

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Asistent organizare

Anunț recrutare Administrator financiar

Publicat la 14.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii activităţii de predare-învățare prin promovarea unei culturi și a unui mediu de învățare reciprocă profesor-student, bazate pe creșterea oportunităților de învățare adaptate nevoilor studenților, a creșterii responsabilității pentru propria lor învățare și a gradului de digitalizare, în condițiile deontologiei și eticii academice”, CNFIS-FDI-2022-0013

Rezultate finale concursuri

Publicat la 27.04.2022

Rezultate selecție dosare

Publicat la 22.04.2022

Anunț recrutare Expert legislație documente de școlaritate

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Expert digitalizare

Anunț recrutare Expert etică și deontologie universitară

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert programator

Anunț recrutare Expert tehnologie blended-learning

Anunț recrutare Reprezentant studenți pentru comunicare și grafică

Anunț recrutare Responsabil achiziții

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Tipizate cerere și declarații

Publicat la 14.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Utilizarea conceptelor specifice entropiei pentru dezvoltarea unui model de dezvoltare aplicabil antreprenoriatului românesc (Use of entropy specific concepts for developing a model applicable to Romanian entrepreneurship)” – ANTROP

Rezultate finale concursuri

Publicat la 05.05.2022

Rezultate selecție dosare responsabil financiar

Rezultate slecție dosare responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților

Publicat la 02.05.2022

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților

Publicat la 14.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți”

Rezultate finale concurs

Publicat la 15.04.2022

Rezultate selecție dosare

Publicat la 12.04.2022

Anunț recrutare expert comunicare şi promovare

Anunț recrutare expert IT

Anunț recrutare expert networking

Anunț recrutare expert relaţia cu mediul de afaceri

Anunț recrutare junior expert în comunicare online 1

Anunț recrutare junior expert în comunicare online 2

Anunț recrutare responsabil comunicare studenti

Publicat la 08.04.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii digitale a ASE pentru implementarea unui sistem de management integrat al proiectelor ”

Rezultate finale concurs

Publicat la 13.04.2022

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 08.04.2022

Anunț recrutare expert senior module

Anunț recrutare expert configurare module

Anunț recrutare expert implementare

Anunț recrutare expert realizare module

Anunț recrutare secretar proiect

Publicat la 01.04.2022

Anunț recrutare în cadrul proiectului „ADER 24.1.1 - Cercetări privind elaborarea unor studii și analize, pentru fundamentarea deciziilor și politicilor publice, pentru comercializarea produselor agroalimentare în vederea asigurării securității și siguranței alimentare a populației”

Rezultate finale concurs membru (2 posturi)

Publicat la 15.03.2022

Rezultate selecție dosare concurs membru (2 posturi)

Publicat la 10.03.2022

Anunț recrutare membru (2 posturi)

Publicat la 03.03.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic” – PERFECTIS_ID 585

Rezultate finale concursuri organizate în cadrul proiectului PERFECTIS

Publicat la 18.01.2022

Rezultate selecție dosare concursuri organizate în cadrul proiectului PERFECTIS

Publicat la 13.01.2022

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare responsabil juridic

Anunț recrutare secretar proiect

Anunț recrutare personal suport administrativ

Publicat la 06.01.2022

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și on site prin dezvoltarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare în spiritul respectării deontologiei și eticii academice”, CNFIS-FDI-2021-0039

Rezultate finale concurs Responsabil achizitii

Publicat la 08.10.2021

Rezultate selecție dosare concurs Responsabil achizitii

Publicat la 05.10.2021

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Publicat la 30.09.2021

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Soluții Big Data pentru managementul consumului de energie electrică în vederea îmbunătățirii strategiilor de piață și a decontării pentru operatorii rețelelor de distribuție”

Anunț recrutare responsabil financiar, responsabil resurse umane, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților

Publicat la 25.08.2021

Rezultate selecție dosare concurs responsabil financiar, responsabil resurse umane, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților

Publicat la 01.09.2021

Rezultate finale concurs responsabil financiar, responsabil resurse umane, responsabil cu monitorizarea/raportarea activităților

Publicat la 06.09.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ADER 24.1.1 - Cercetări privind elaborarea unor studii și analize, pentru fundamentarea deciziilor și politicilor publice, pentru comercializarea produselor agroalimentare în vederea asigurării securității și siguranței alimentare a populației”

Rezultate finale concurs

Publicat la 07.06.2021

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 04.06.2021

Anunț recrutare membru

Publicat la 27.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și on site prin dezvoltarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare în spiritul respectării deontologiei și eticii academice”, CNFIS-FDI-2021-0039

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 07.06.2021

Anunț recrutare Expert legislatie documente de scolaritate

Anunț recrutare Asistent manager proiect

Anunț recrutare Expert catalog cursuri format digital

Anunț recrutare Expert digitalizare

Anunț recrutare Expert etica si deontologie universitara

Anunț recrutare Expert manag educational - doctorat

Anunț recrutare Expert programator

Anunț recrutare Reprezentant studenti pentru comunicare

Anunț recrutare Reprezentant studenti pentru grafica computerizata

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 27.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Consolidarea unui proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu impact pe piaţa educaţională internaţională”, contract CNFIS-FDI-2021-0392

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 04.06.2021

Anunț recrutare Expert OS1 (promovare târguri internaționale)

Anunț recrutare Expert OS2 (rețele universitare)

Anunț recrutare Expert OS3 (managementul internaționalizării)

Anunț recrutare Expert OS4 (acreditare internațională)

Anunț recrutare Expert OS5 (dezvoltare suport informațional)

Anunț recrutare Contabil

Publicat la 25.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Optimizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) pentru dezvoltarea abilităților practice ale studenților în contextul provocărilor digitalizării”, contract: CNFIS-FDI-2021-0346

Rezultate selecție dosare de concurs

Anunț recrutare expert dezvoltare infrastructură educațională

Anunț recrutare expert marketing în industria vinului

Anunț recrutare expert modelare statistică și previziune

Anunț recrutare expert relația cu parteneri din mediul economico-social

Anunț recrutare formator activități analize sectoriale în industria vinului

Anunț recrutare formator activități marketingul vinului

Anunț recrutare expert analiza date

Anunț recrutare expert ITC și laborator digital

Anunț recrutare expert transfer cunoștințe

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare administrator financiar

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 24.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ProASE! Incluziune, egalitate de şanse şi echitate pentru studenţii ASE”, contract CNFIS-FDI-2021-0378

Rezultate selecție dosare de concurs

Anunț recrutare expert relația cu mediul economico-social

Anunț recrutare expert relațiile cu studenții 1

Anunț recrutare expert relațiile cu studenții 2

Anunț recrutare expert cercetare 1

Anunț recrutare expert cercetare 2

Anunț recrutare expert responsabil baza de date inserție

Anunț recrutare responsabil site

Anunț recrutare formator 1 / expert curriculum

Anunț recrutare formator 2 / expert curriculum

Anunț recrutare formator 2 / expert curriculum

Anunț recrutare consilier psiholog 1

Anunț recrutare consilier psiholog 2

Anunț recrutare consilier psiholog 3

Anunț recrutare consilier psiholog 4

Anunț recrutare expert consiliere vocațională

Anunț recrutare expert consilier carieră

Anunț recrutare asistent organizare

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare administrator financiar

Publicat la 24.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Cultivarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea comunității antreprenoriale a studenților ASE București” (AntreprenorASE), contract CNFIS-FDI-2021-0303

Rezultate finale concurs

Publicat la 07.06.2021

Rezultate selecție dosare de concurs

 

Anunț recrutare expert competențe antreprenoriale (3 posturi)

Anunț recrutare consultant firme existente

Anunț recrutare expert mentorat

Anunț recrutare consultant plan de afaceri

Anunț recrutare expert mediu socio economic

Anunț recrutare expert evenimente

Anunț recrutare expert grafică

Anunț recrutare expert comunicare

Anunț recrutare expert dezvoltare comunitate (2 posturi)

Anunț recrutare expert interviuri

Anunț recrutare asistent organizare

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil plăți

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 21.05.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a capacității instituționale pentru cercetarea științifică prin digitalizare, promovare Open Source și modernizare a infrastructurii de cercetare în contextul provocărilor globale”, contract: CNFIS-FDI-2021-0372:

Rezultate finale concurs

Publicat la 04.06.2021

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 28.05.2021

Anunț recrutare cercetător (3 posturi

Anunț recrutare doctorand cercetare piață

Anunț recrutare expert cercetare piață

Anunț recrutare expert IT

Anunț recrutare expert junior cercetare piață

Anunț recrutare expert senior cercetare piață 1

Anunț recrutare expert senior cercetare piață

Anunț recrutare nunț recrutare expert senior cercetare piață 2

Anunț recrutare moderator workshop

Anunț recrutare responsabil achiziții publice

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare secretar proiect

Publicat la 20.05.2021

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Verosimilitate Empirică Robustă și Metode Conexe pentru Modele Semiparametrice” (ROBDIV):

Rezultate finale concurs recrutare cercetători

Publicat la 12.04.2021

Selecția dosarelor concurs recrutare cercetători

Publicat la 08.04.2021

Anunț recrutare cercetători

Publicat la 31.03.2021

Anunț recrutare în cadrul proiectului „University - business knowledge transfer. Managerial capacity building and soft skills development”:

Rezultate finale concurs recrutare cercetător și asistent de cercetare

Publicat la 02.04.2021

Selecția dosarelor concurs recrutare cercetător și asistent de cercetare

Publicat la 31.03.2021

Anunț recrutare cercetător și asistent de cercetare

Publicat la 24.03.2021

Anunț recrutare în cadrul proiectului „SOCIAL COSTS OF CANCER IN ROMANIA – A MULTI-STAKEHOLDER ANALYSIS”:

Rezultat final concurs recrutare asistent de cercetare (doctorand)

Publicat la 02.03.2021

Selecția dosarelor recrutare asistent de cercetare (doctorand)

Publicat la 27.02.2021

Anunț recrutare asistent de cercetare (doctorand)

Publicat la 19.02.2021

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

Rezultate finale concurs cercetător

Publicat la 04.12.2020

Rezultate selecție dosare concurs cercetător

Publicat la 02.12.2020

Anunț recrutare cercetător

Publicat la 23.11.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Rezultate selecție dosare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 24.08.2020

  Anunț recrutare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 13.08.2020

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica – ATLAS  17PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272)”:

  Rezultate finale concurs

 Publicat la 04.08.2020

  Rezultate selecție dosare

 Publicat la 03.08.2020

 Anunț recrutare responsabil financiar

 Publicat la 24.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs

 Publicat la 29.07.2020

Rezultate selecție dosare

 Publicat la 27.07.2020

 Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare masterand

 Publicat la 17.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 17.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 15.07.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 08.07.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 09.06.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 03.06.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 27.05.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 14.05.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Anunț recrutare secretar proiect

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 07.05.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Consolidarea poziției Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 13.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 08.05.2020

Anunț recrutare contabil

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 29.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Promovarea conceptului Calitate 4.0 în procesul transformării ASE într-o universitate digitalizată, în contextul educației centrată pe student, al eticii și deontologiei academice”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert legislatie documente de scolaritate

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Director adjunct proiect

Anunț recrutare Expert competențe, ocupații și calificări

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert privind relația cu studenții

Anunț recrutare Expert programator

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 23.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare în rândul studenților ASE București” (Smartprenor):

Rezultate finale concurs

Publicat la 08.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert formare și mentorat – 2 posturi

Anunț recrutare Consultant afaceri

Anunț recrutare Consultant scriere proiecte

Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

Anunț recrutare Expert evenimente

Anunț recrutare Expert comunicare

Anunț recrutare Expert cercetare

Anunț recrutare Asistent organizare

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil plați

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) în vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activităților didactice –ECONVIV”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Anunț recrutare Expert dezvoltare infrastructura educationala

Anunț recrutare Expert dezvoltare competente de cercetare aplicativa

Anunț recrutare Expert dezvoltare activitati instructiv educative

Anunț recrutare Expert relatia cu parteneri din mediul economico -social

Anunț recrutare Expert transfer de cunostinte mediu academic - organizatii economice - piata fortei de munca

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul marketingului

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul analizei de calitate

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Administrator financiar

Anunț recrutare Asistent proiect

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune si echitate pentru studentii ASE”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Model cerere înscriere

Model declarație medicală

Model declarație pe propria răspundere cazier

Model declarație afini

Anunț recrutare administrator financiar

Anunț recrutare asistent organizare

Anunț recrutare consilier carieră

Anunț recrutare consilier psiholog 1

Anunț recrutare consilier psiholog 2

Anunț recrutare coordonator studii

Anunț recrutare expert cercetare 1

Anunț recrutare expert cercetare 2

Anunț recrutare expert relații cu mediul socio-economic

Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Anunț recrutare expert responsabil baza de date inserție

Anunț recrutare expert curriculum formator 1

Anunț recrutare curriculum formator 2

Anunț recrutare curriculum formator 3

Anunț recrutare responsabil site

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea instituțională a ASE în domeniul  cercetării de excelență prin susținerea cercetării avansate, inovării și vizibilității pentru creșterea competitivității în spațiul de cercetare european” (ECON_X):

Rezultate finale concurs

Publicat la 04.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 24.04.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare Expert cercetare piata

Anunț recrutare Expert IT

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 1

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 2

Anunț recrutare Moderator workshop

Anunț recrutare Doctorand cercetare piata

Anunț recrutare responsabil achizitii publice

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 14.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „MIMY - EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions”:

Rezultat final concurs responsabil resurse umane

Publicat la 17.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs responsabil resurse umane

Publicat la 13.03.2020

Anunț angajare responsabil resurse umane

Publicat la 05.03.2020

Rezultat final concurs personal suport administrativ

Publicat la 05.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs personal suport administrativ

Publicat la 03.03.2020

Anunț angajare personal suport administrativ

Publicat la 24.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School”:

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

Rezultat final concurs expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 27.01.2020

Rezultat selecție dosare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 22.01.2020

Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 14.01.2020

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Rezultate selecție dosare concurs recrutare cercetător

Publicat la 11.11.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Anunț recrutare cercetător

Publicat la 31.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

Rezultate selecție dosare concurs asistent cercetare

Publicat la 22.10.2019

Anunț recrutare asistent cercetare

Publicat la 10.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Evaluarea Impactului Inteligenței Emoționale asupra performanței angajaților din sectoarele public și privat” (IEIPA):

Rezultate selecție dosare concurs tânăr cercetător

Publicat la 07.10.2019

Anunț recrutare tânăr cercetător

Publicat la 30.09.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

Rezultate finale concurs expert comunicare

Publicat la 25.09.2019 

Rezultate selecție dosare expert comunicare

Publicat la 20.09.2019 

Anunț recrutare expert comunicare

Publicat la 12.09.2019 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - Rezultate finale concurs expert relațiile cu studenții

Publicat la 25.09.2019

 - Rezultate selecție dosare expert relațiile cu studenții

Publicat la 18.09.2019

 - Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Publicat la 11.09.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Dâmbovița”:

Rezultate selecție dosare recrutare expert marketing

Publicat la 11.07.2019

Anunț recrutare expert marketing

Publicat la 04.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultat final concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 17.07.2019

Rezultat etapa interviu concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 15.07.2019

Rezultat final concurs responsabil achiziții

 Publicat la 12.07.2019

Rezultat selecție dosare cercetător cu experiență

Rezultat selecție dosare responsabil achiziții

 Publicat la 10.07.2019

Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare responsabil achiziții

 Publicat la 02.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

rezultate finale concurs

Publicat la 10.06.2019 

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 06.06.2019 

anunț recrutare formator 1

 anunț recrutare formator 2

 anunț recrutare expert comunicare

 anunț recrutare expert organizare evenimente

 anunț recrutare asistent de cercetare 1

 anunț recrutare asistent de cercetare 2

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale”:

  rezultate finale concurs

Publicat în 07.06.2019

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat în 05.06.2019

 anunț recrutare director adjunct proiect

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare expert management educațional postuniversitar

 anunț recrutare expert implementare program postuniversitar

 anunț recrutare expert bune practici în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare

 anunț recrutare expert programare aplicație întocmire orar

 anunț recrutare expert programator digitalizarea managementului relațiilor cu studenții

 anunț recrutare expert programator privind interactivitatea student-student potențial ASE, prin intermediul social media

 anunț recrutare lector resurse umane în asigurarea și îmbunătățirea calității

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – curs

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – seminar

 anunț recrutare lector criterii de evaluare în cadrul modelelor de excelență

 anunț recrutare lector evoluții și diferențieri conceptuale în domeniul calității: de la inspecția calității, la calitatea 4.0.

 anunț recrutare expert privind relația cu studenții

 anunț recrutare secretar

 anunț recrutare s ecretar

 anunț recrutare secretar program de studii postuniversitare

 anunț recrutare expert planuri învățământ

 anunț recrutare expert întocmire orare

 anunț recrutare expert calitate programe de studii

 anunț recrutare responsabil gestiune documente

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil achiziții

  Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - rezultat final concurs consilier carieră

Publicat la 27.06.2018

 - anunț selecție dosare consilier carieră

Publicat la 18.06.2018

 - anunț recrutare consilier carieră

Publicat la 10.06.2018

 - rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat la 04.06.2018

Pentru completarea dosarului de concurs pentru posturile de mai jos, vă rugăm să aveți în vedere următoarele formulare:

 cerere înscriere concurs

 - declarație 1

 - declarație 2

 - declarație 3

Publicat la 28.05.2018

anunț recrutare administrator financiar

 anunț recrutare consilier carieră

 anunț recrutare consilier /psiholog 1

 anunț recrutare consilier /psiholog 2

 anunț recrutare consilier /psiholog 3

 anunț recrutare coordonator studii

 anunț recrutare expert cercetare

 anunț recrutare expert implementare proiect

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii-1

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii- 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 1

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 3

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 4

 anunț recrutare responsabil achiziții

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil site

 anunț recrutare secretar

  Publicat la 27.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de excelență din ASE prin crearea unui pol de cercetare avansată conectat la direcțiile de cercetare prioritare din cadrul UE” (ASEPLUS):

 Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Publicat 03.06.2019

 rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat 30.05.2019

 erata anunț recrutare moderator workshop 1

Publicat 28.05.2019

anunț recrutare expert IT

 anunț recrutare responsabil juridic

 anunț recrutare expert senior cercetare piață 1

 anunț recrutare expert expert senior cercetare piață 2

 anunț recrutare moderator workshop 1

 anunț recrutare moderator workshop 2

 anunț recrutare cercetător

 anunț recrutare doctorand cercetare piață

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil achiziții publice

 Publicat la 22.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară” (CERTRAN):

 rezultat final rezultat personal administrativ

 Publicat la 27.05.2019

 anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 23.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 17.05.2019

 Întrucât nu a fost depus niciun dosar, procesul de recrutare se va realua

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

 rezultat final concurs personal administrativ

 Publicat la 15.05.2019

 rezultat selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 14.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs cercetător

 Publicat la 02.05.2019

 

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

 rezutat final concurs personal administrativ

 Publicat la 23.04.2019

 rezutat selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 18.04.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 03.04.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School – program de evaluare și dezvoltare capacitate managerială (Arabesque):

   Anunț concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 25.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 01.04.2019

   Rezultate finale concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 03.04.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Anunț concurs cercetător științific

   Anunț concurs asistent de cercetare

 Publicat la 20.03.2019

   Rezultate selecție dosare concursuri

 Publicat la 26.03.2019

   Rezultate finale concursuri

 Publicat la 28.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs personal administrativ

 Publicat la 11.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 22.03.2019

   Rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 27.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Fundamentarea şi elaborarea strategiei ASE pentru perioada 2020-2030”:

   Anunț rezultate finale concurs cercetători

 Publicat la 19.02.2019

   Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 18.02.2019

   Anunț angajare cercetători

 Publicat la 06.02.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

anunț rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 07.02.2019

anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 05.02.2019

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 29.01.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară - CERTRAN”:

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetător

 Publicat la 01.02.2019

 Anunț selecție dosare post cercetător

 Publicat la 29.01.2019

  Anunț angajare cercetător

 Publicat la 24.01.2019

  Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Publicat la 23.01.2019

 Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 17.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Publicat la 09.01.2019

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Anunț rezultate finale concurs angajare personal administrativ

 Publicat la 08.01.2019

  Anunț selecție dosare cercetători

 Anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 04.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Anunț angajare personal administrativ

 Publicat la 19.12.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Agenda competențe România 2020,2025”:

 Anunț rezultate finale concurs cercetător senior și cercetător științific

 Publicat la 23.11.2018

 Anunț selecție dosare cercetător senior

 Anunț selecție dosare cercetător științific

 Publicat la 22.11.2018

 Anunț angajare cercetător senior

 Anunț angajare cercetător științific

 Publicat la 14.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

  - Anunț rezultat final concurs

 Publicat la 21.11.2018

Anunț selecție dosare

 Publicat la 19.11.2018

 Anunț angajare responsabil financiar

 Anunț angajare responsabil achiziții

 Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

 Anunț angajare responsabil suport administrativ

 Publicat la 09.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 23.10.2018

Rezultatele interviului - concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 19.10.2018

Rezultate selecție dosare concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 16.10.2018

Anunț concurs pentru ocupare 2 posturi cercetător cu experiență

Anunț concurs pentru ocupare post doctorand

 Publicat la 08.10.2018

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 03.10.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 01.10.2018

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 26.09.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 24.09.2018

Rezultate finale anunț personal auxiliar

 Publicat la 23.09.2018

ERATA la Anuntul privind rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător

 Publicat la 20.09.2018

 Rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător, cercetător postdoctorat și masterand

Rezultat selecție dosare personal auxiliar

ERATA 2 la Anuntul privind scoaterea la concurs a 2 posturi – cercetator postdoctorat

 Publicat la 19.09.2018

Erată la anunțul cercetător postdoctorat

Erată la anunțul personal auxiliar

 Publicat la 12.09.2018

Cercetător cu experiență - 9 posturi

Cercetător postdoctorat - 2 posturi

Student - master - 4 posturi

Personal auxiliar - 3 posturi

 Publicat la 11.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

Rezultatul final concurs

Publicat la 20.09.2018

Rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

Publicat la 19.09.2018

listă candidați declarați admiși

anunț susținere interviu

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București cu sediul în Piața Romană, nr.1, sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Cercetător postdoctorand, în cadrul proiectului “Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE) (ID 66 / 08.09.2017), de tip Horizon 2020 finanţat de UEFISCDI (contract nr. 42/2018), coordonat de Dep. de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Cercetător postdoctorand - 2 posturi

 Publicat la 07.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

 rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

 Publicat la 19.09.2018

 listă candidați declarați admiși

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent de cercetare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Dep. de Informatică și Cibernetică Economică. Normă întreagă perioadă determinată – 30 luni cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani după finalizarea proiectului. Detalii în documentul atașat.

Asistent de cercetare - 2 posturi

 Publicat la 06.08.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

- verificarea dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare la concurs

- anunț susținere interviu

Publicat la 04.07.2018

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

Cercetător 1

 Publicat la 29.06.2018

Cercetător 2

Publicat la 29.06.2018

Cercetător 3

Publicat la 29.06.2018

Consilier juridic

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 1

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 2

Publicat la 29.06.2018

Expert junior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Expert senior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Moderator 1

Publicat la 29.06.2018

Moderator 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar proiect

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

- descarcă anunțurile aici

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

expert comunicare

 Publicat la 29.06.2018

Expert organizare evenimente

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport administrativ

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport tehnic

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti”:

lista candidaților declarați admiși

 Publicat la 06.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti:

- administrator financiar

 Publicat la 29.06.2018

- Consilier /psiholog 1

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 2

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 3

Publicat la 29.06.2018

Coordonator studii

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 1

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 2

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018