Rezultate ale cercetării de excelență

Locul I în România în domeniul Științelor Economice Locul I în România în prestigiosul Times Higher Education World University Rankings 2021 Locul 501-600 în lume conform Times Higher Education World University Rankings 2022
Certificarea HRS4R
Academia de Studii Economice din București este una din cele șase universități din România care au obținut premiul/certificarea HR Excellence in Research (HRS4R).
Compatibilitate cu standardele europene
ASE deține, încă din anul 2020, eticheta HRS4R, prin care Comisia Europeană recunoaște faptul că activitatea universității noastre este în concordanță cu valorile europene regăsite în Carta Europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor.
Un proces continuat
ASE a depășit cu succes faza de evaluare intermediară a deținerii etichetei HRS4R, beneficiind de dreptul de a utiliza eticheta până în anul 2025. Eticheta de implementare HRS4R reflectă angajamentul ASE de a-și îmbunătăți continuu politicile de resurse umane în domeniul cercetării.

“Dezvoltarea activității de cercetare științifică și inovare este vitală pentru universitatea noastră, în condițiile în care ne dorim menținerea statutului de universitate de cercetare avansată și educație și afirmarea statutului de pol european de cercetare și educație pentru Europa Centrală și de Sud-Est”.

Nicolae Istudor

rector al ASE București

Despre DMCI

DMCI oferă logistică și consultanță pentru derularea proiectelor de cercetare naționale și internaționale. De asemenea, asigură asistență pentru validarea informațiilor din platforma cercetare.ase.ro, pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență, disertațiilor și tezelor de doctorat și pentru raportarea indicatorilor privind cercetarea științifică din universitate.

Informații contact DMCI:

  • Piața Romană nr. 8, sector 1, București, Romania
    Clădirea Nicolae D. Xenopol, sălile 101-102

  • +40 21.319.19.00, int. 134
  • cercetare@ase.ro