Raport de cercetare - Cercetări privind mecanismele administrative, manageriale și juridice ale parteneriatului public-privat

Proiecte FDI 2023

„Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0028

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0028

„Studenții ASE motivați pentru o carieră de succes”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0474

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0474

„Asigurarea suportului necesar pentru consolidarea performanței Academiei de Studii Economice din Bucureşti pe piața educațională globală, în acord cu obiectivele instituționale strategice de internaționalizare”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0352

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0352

„Sprijinirea dezvoltării de competențe și inițiative antreprenoriale în rândul studenților”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0321

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0321

„Dezvoltarea inovativă a competențelor practice și digitale ale studenților pentru integrarea într-un mediu de afaceri caracterizat de incertitudine, bazat pe agilitate, conectivitate și reziliență”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0159

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0159

Fișă proiect CNFIS-FDI-2023-F-0159

„StartASE - acces, echitate şi incluziune pentru candidaţii la programele academice şi studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0337

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0337

„Dezvoltarea şi promovarea cercetării de excelență din ASE prin consolidarea proceselor de CDI, susținerea vizibilității rezultatelor şi a impactului asupra mediului economic, în context Open Science”, acronim CNFIS-FDI-2023-F-0499

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2023-F-0499

Proiecte FDI 2022

„Dezvoltarea capabilității instituționale pentru cercetarea științifică în ASE București prin creșterea vizibilității științifice și a sustenabilității, promovând practicile științei deschise”, acronim CNFIS-FDI-2022-0472

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0472

„ Creșterea performanței internaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul implementării unui proces de internaționalizare proactiv și sustenabil, cu impact la nivel societal ”, acronim CNFIS-FDI-2022-0370

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0370

„StudentASE! Echitate, Incluziune, Acces pentru studentii ASE ”, acronim CNFIS-FDI-2022-0331

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0331

„Sprijinirea, susținerea și promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București”, acronim CNFIS-FDI-2022-0349

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0349

„Promovarea unui mediu inovativ de învățare adaptat nevoilor studenților, prin creșterea responsabilității pentru propria învățare și a digitalizării, în condițiile deontologiei și eticii academice”, acronim CNFIS-FDI-2022-0013

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0013

„Creșterea capacității instituționale pentru formarea competențelor practice ale studenților în domeniul dezvoltării sustenabile și a protecției mediului prin crearea unui hub educațional”, acronim CNFIS-FDI-2022-0313

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0313

„Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”, acronim CNFIS-FDI-2022-0492

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2022-0492

Proiecte FDI 2021

„Dezvoltarea integrată a capacității instituționale pentru cercetare științifică prin digitalizare, promovare open source și modernizare a infrastructurii de cercetare în contextul provocărilor globale”, acronim CNFIS-FDI-2021-0372

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0372

„Consolidarea unui proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu impact pe piaţa educaţională internaţională”, acronim CNFIS-FDI-2021-0392

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0392

„Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și in site în cadrul ASE prin dezvoltarea și implementarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare prin intermediul sistemului de management al identității, în spiritul respectării deontologiei și eticii academice”, acronim CNFIS-FDI-2021-0039

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0039

„Optimizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din București (ASE) pentru dezvoltarea abilităților practice ale studenților în contextul provocărilor digitalizării (PracDigiEcon)”, acronim CNFIS-FDI-2021-0346

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0346

„Cultivarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea comunității antreprenoriale a studenților ASE București” (AntreprenorASE)”, acronim CNFIS-FDI-2021-0303

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0303

„ProASE! Incluziune, egalitate de şanse şi echitate pentru studenţii ASE”, acronim CNFIS-FDI-2021-0378

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2021-0378

 

Proiecte FDI 2020

„Consolidarea pozitiei Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe piata educationala internationala”, acronim CNFIS-FDI-2020-0190

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2020-0190

„ASE Team! Incluziune si echitate pentru studentii ASE”, acronim CNFIS-FDI-2020-0280

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2020-0280

„Modernizarea si eficientizarea infrastructurii educationale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) in vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activitatilor didactice”, acronim CNFIS-FDI-2020-0304

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2020-0304

„Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare in randul studentilor ASE Bucuresti”, acronim CNFIS-FDI-2020-0322

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2020-0322

„Dezvoltarea institutionala a ASE in domeniul cercetarii de excelenta prin sustinerea cercetarii avansate, inovarii si vizibilitatii pentru cresterea”, acronim CNFIS-FDI-2020-0217

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2020-0217

 

Proiecte FDI 2019

„Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0222

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2019-0222

Raport „INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ”

„CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ DIN ASE PRIN CREAREA UNUI POL DE CERCETARE AVANSATĂ CONECTAT LA DIRECȚIILE DE CERCETARE PRIORITARE DIN CADRUL UE (ASEPLUS)”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0210

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2019-0210

„Creșterea impactului Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0303

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2019-0303

„Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calitatii, bazate pe principiile excelenței organizationale”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0300

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2019-0300

„Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0207

Raport de implementare proiect CNFIS-FDI-2019-0207