Antiplagiat

Verificarea antiplagiat contra-cost a unei lucrări se realizează exclusiv online!

Vă rugăm să completați formularul următor, pas cu pas. Fiecare solicitare de verificare trebuie să aibă atașat un document de plată unic! Plata se poate face la casieria ASE sau prin transfer bancar în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului sector 1 București, pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775).

Instrucțiunile pentru verificarea antiplagiat le puteți citi aici

Atenție, NU TRIMITEȚI LUCRAREA DE DOUĂ ORI, decât dacă aveți chitanțe diferite!

Înainte de a începe încărcarea, vă rugăm să verificați diacriticele utilizate!

Nu folosiți caractere din alfabete non-latine!

Pentru depistarea caracterelor non-latine înainte de verificarea antiplagiat, puteți folosi Metoda rapidă de verificare a existenței în lucrările de licență / disertație a caracterelor din alfabete non-latine.

Folosiți diacritice cu virgulă, nu cu sedilă.

Mai multe informații despre diacritice găsiți aici sau aici.

„Formularul de informare prealabilă, în aplicarea art. 13 al GDPR, cu privire la prelucrarea de date personale a autorilor de lucrări” este disponibil la pasul (7) al acestui formular!

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 2022-2030

Titlul