Programe naționale

ERA-Net Smart Grids Plus

A fost lansat cel de-al 3-lea apel al inițiativei ERA-NET Smart Grids Plus, definit în contextul unei viziuni care urmărește crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă și să permită tehnologii flexibile de consum și producție. Scopul acestui apel este de a sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor, a modelelor de piață și de a încuraja colaborarea transnațională în domeniul rețelelor inteligente. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 14 noiembrie 2017, ora 14:00 CEST.

ERA-Net Smart Grids Plus cuprinde peste 20 de țări și regiuni partenere și urmărește să faciliteze schimbul de cunoaștere între inițiativele europene dedicate rețelelor inteligente (smart grids) prin promovarea și finanțarea proiectelor comune. Prin intermediul acestei colaborări la nivel european, pe lângă suportul financiar al proiectelor, se oferă follow-up avansat și inovativ, monitorizare și activități de transfer, contribuind astfel la crearea unei comunități de cunoaștere - ERA-Net Smart Grids Plus Knowledge Community - care să ajute la dezvoltarea capacității de scalabilitate și replicare la nivel european a rețelelor inteligente (smart grids).

Apelul este finanțat din fondurile naționale ale țărilor/regiunilor participante care sprijină implicarea în proiecte comune de cercetare. Organizațiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități etc.).

Propunerile de proiect trebuie sa aibă caracter transnațional și să cuprindă în consorțiu cel puțin două instituții partenere diferite din cel puțin două țări participante la inițiativă.

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

Detalii despre apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus.