Programe naționale

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 618/29.09.2017.

Calendarul competiţiei:

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2017, ora 16.00.

Primirea cereri de finanţare: Depunere continuă, până la data de 20 noiembrie 2017, ora 16.00

Procesul de evaluare: Evaluarea se realizează, săptămânal, pe măsura primirii cererilor de finanțare

Condiţii de finanţare:

- se asigură pentru un cercetător român din diaspora (cu cetăţenie română la momentul depunerii aplicaţiei), cu vizibilitate şi recunoaştere internaţională, pentru a participa activ la manifestări ştiinţifice ale organizaţiilor de cercetare din România, inclusiv pentru a conferenţia pe teme de interes ştiinţific şi tehnologic, cu impact pentru comunitatea ştiinţifică din România.

- Cercetătorul invitat trebuie să aibe o experienţă în CDI de peste 10 ani de la obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe.

- Cercetătorul invitat este angajat în prezent într-o instituţie din străinătate.

- Cererea de finanţare este depusă de către un responsabil, angajat în cadrul instituţiei gazdă din România, instituţie cu care cercetătorul din diaspora, nu a avut o relaţie contractuală în ultimii 5 ani. Cererea se depune cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2017 şi se vor finaliza până la data de 15 decembrie 2017.

- Durata unei vizite este de o săptămână.

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile de cazare şi diurnă (max 120 euro/zi/echivalent în lei)  şi cheltuielile de transport.

Depunerea aplicaţiilor (redactate în limba română) se face într-o singură etapă pe tot parcursul anul 2017 utilizând platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro.

Cererile de finanţare vor fi verificate din punct de vedere al eligibilităţii de către personalul administrativ al UEFISCDI şi din punct de vedere ştiinţific de experţi independenţi, specialişti în domeniu, iar rezultatul evaluării va fi publicat pe site-ul UEFISCDI.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării.

Finanţarea:

Lista aplicaţiilor admise pentru finanţare va fi publicată pe pagina web a UEFISDCI. Aplicaţiile se vor finanţa în limita bugetului disponibil.

Contractarea:

Pentru fiecare aplicaţie declarată câştigătoare se va semna un contract de finanţare între UEFISDCI şi instituţia gazdă.

Anexa 1 cuprinde informaţii referitoare la instituţia gazdă şi la cercetătorul cu experienţă din diaspora (experienţa profesională, granturile naţionale/internaţionale derulate în calitate de investigator principal sau membru în echipă, conducere de doctorat, prezentările la manifestările ştiinţifice internaţionale şi de prestigiu, lista publicaţiilor reprezentative cu publicarea factorului de impact conform Clarivate Analytics, a brevetelor obţinute).

Anexa 2 cuprinde informaţii referitoare la performanţa cercetătorului din diaspora şi rezultatele aşteptate. Pe baza acesteia se face evaluarea ştiinţifică a propunerii de proiect.

Mai multe informații se pot obține accesând:

https://www.uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora