Programe naționale

Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI)

Mai multe detalii pot fi obținute la adresa:

https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi