Programe internaționale

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

UEFISCDI a lansat în cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane competiția Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 619/29.09.2017.


Calendarul competiției:

· Primire cereri de finanțare: Depunere continuă, până la data de 20 noiembrie 2017, ora 16:00;

· Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 06 octombrie 2017;

· Evaluarea se realizează săptămânal, pe măsura primirii cererilor de finanțare.

Condiții de finanțare:

- se asigură finanțare pentru un tânăr cercetător român din diaspora (cu cetățenie română la momentul depunerii aplicației), cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a desfășura un stagiu de cercetare împreună cu un grup performant dintr-o organizație de cercetare din România (instituția gazdă)

- Cercetătorul invitat trebuie să aibă o experiență în CDI cuprinsă între 2-9 ani de la obținerea titlului științific de doctor în științe, în instituții prestigioase din străinătate.

- Cercetătorul invitat este angajat în prezent într-o instituție din străinătate.

- Cererea de finanțare este depusă de către un responsabil, angajat în cadrul instituției gazdă din România, instituție cu care cercetătorul din diaspora nu a avut o relație contractuală în ultimii 5 ani. Cererea se depune cu cel puțin două săptămâni înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2017 și se vor finaliza până la data de 15 decembrie 2017.

Durata unui stagiu este de maxim 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile.

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile de cazare și diurnă (60 euro/zi/echivalent în lei)  și cheltuielile de transport.


Depunerea aplicațiilor (redactate în limba română) se face într-o singură etapă pe tot parcursul anul 2017 utilizând platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro.

Cererile de finanțare vor fi verificate din punct de vedere al eligibilității de către personalul administrativ al UEFISCDI și din punct de vedere științific de experți independenți, specialiști în domeniu, iar rezultatul evaluării va fi publicat pe site-ul UEFISCDI.

Contestațiile se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării.

Lista aplicațiilor admise pentru finanțare va fi publicată pe pagina web a UEFISDCI. Aplicațiile se vor finanța în limita bugetului disponibil.

Pentru fiecare aplicație declarată câștigătoare se va semna un contract de finanțare între UEFISDCI și instituția gazdă.

Anexa 1 cuprinde informații referitoare la instituția gazdă și la tânărul cercetător din diaspora (educație, diplome, grade, indice Hirsh, număr citări; experiența profesională: pozițiile profesionale în care tânărul cercetător s-a format sau a coordonat un grup, granturile naționale/internaționale derulate în calitate de investigator principal sau membru în echipă,  prezentările la manifestările științifice internaționale și de prestigiu, lista publicațiilor reprezentative cu publicarea factorului de impact conform Clarivate Analytics, a patentelor obținute).

Anexa 2 cuprinde informații referitoare la performanța a tânărului cercetătorului din diaspora (nivelul de instruire, experiență și expertiză profesională, calitatea publicațiilor etc.)  și rezultatele așteptate (concordanța între domeniul de interes al cercetătorului și cel al grupului de cercetare din instituția gazdă, modalitatea de transfer de cunoștințe, modul în care stagiul contribuie la crearea de noi parteneriate etc.) .

Mai multe informații puteți găsi accesând link-ul:

https://www.uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora