Misiune

Misiune

Direcția Managementul Cercetării și Inovării din cadrul Academiei de Studii Economice din București și-a asumat, ca misiune, susținerea și stimularea cercetării științifice din cadrul ASE.

Direcțiile de acțiune principale sunt:

• informare și consultanță în sfera cercetării științifice;

• suport pentru elaborarea documentațiilor de participare la competiții și obținerea de granturi/contracte de finanțare a activității de cercetare științifică;

• suport pentru derularea contractelor naționale și internaționale;

• colaborare cu universități, departamente, centre de cercetare din țară și străinătate.