Reviste

Registrul rezultatelor cercetării

Proiectele ASE

Proiecte competiția FDI 2019

„Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0222

Raport „OPINIA ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA ABSOLVENȚILOR ȘI A OFERTEI EDUCAȚIONALE A ASE”

Raport „INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ”

„CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ DIN ASE PRIN CREAREA UNUI POL DE CERCETARE AVANSATĂ CONECTAT LA DIRECȚIILE DE CERCETARE PRIORITARE DIN CADRUL UE (ASEPLUS)”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0210

Raport de cercetare

„Creșterea impactului Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0303

Raport tehnico-financiar

„Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calitatii, bazate pe principiile excelenței organizationale”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0300

Raport tehnico-financiar

„Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0207

Raport tehnico-financiar

Citeşte mai departe ...

Secțiune specială – proiectul Orizont 2020 „IMAJINE”

Sâmbătă, 6 iulie 2019, a avut loc, în cadrul Conferinței Internaționale comune a Asociației de Științe Regionale de Limba Franceză și a Asociației Române de Științe Regionale, găzduită de Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, secțiunea specială dedicată proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), GA 72695.

Citeşte mai departe ...

ÎNTÂLNIREA CONSORȚIULUI PROIECTULUI ORIZONT 2020 – IMAJINE – HAROKOPIO UNIVERSITY, ATENA, GRECIA

În perioada 18-19 iunie 2019, doamna prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin, director de proiect – PP2-ASE a participat la întâlnirea consorțiului proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), Grant Agreement No. 726950/2016, care a avut loc la Harokopio University, Atena, Grecia.

Citeşte mai departe ...

Proiectul Orizont 2020 - Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe (IMAJINE)

 

Consortiu:

1 ABERYSTWYTH UNIVERSITY United Kingdom – coordonator; 2 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Romania; 3 HAROKOPIO UNIVERSITY Greece; 4 HELSINGIN YLIOPISTO Finland; 5 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE France; 6 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY Ireland; 7 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Netherlands; 8 UNIVERSIDAD DE OVIEDO Spain; 9 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Italy; 10 THE UNIVERSITY OF STIRLING United Kingdom; 11 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poland; 12 LEIBNIZ-INSTITUT FUR LANDERKUNDE EV Germany; 13 UNIVERSITAT BERN Switzerland; 14 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Italy; 15 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER Greece; 16 TNS OPINION SA Belgium

Cuvinte – cheie:  structura sociala – inegalitati – mobilitate sociala – institutii – guvernanta – planificare regionala si spatiala - coeziune teritoriala – justitie sociala – – justitie spatiala - migratie – austeritate – servicii publice – scenarii bazate pe participare

Obiective

IMAJINE urmareste sa formuleze noi mecanisme integrative pentru politicile menite sa sprijine institutiile europene, nationale si regionale in eforturile de a aborda mult mai eficace inegalitatile teritoriale din cadrul Uniunii Europene. Proiectul propune o maniera unica de tratare a problemei inegalitatilor teritoriale printr-o abordare interdiciplinara, multiscalara, care integreaza perspective specifice economiei, geografiei, stiintelor politice, sociologiei si combina analiza econometrica spatiala la scara macro cu analiza de date cantitative si studii de caz empirice, calitative la scara regionala.

Activitati ce revin echipei ASE

WP2: Analiza inegalitatilor teritoriale in Europa; Cazul Romaniei - T2.1:  Indicii inegalitatilor la nivel regional si T2.3: Indicii inegalitatilor la nivel local

WP8: Explorarea viitorului dezvoltarii regionale - scenarii bazate pe participare - T 8.1:  Utilizarea datelor cantitative si calitative colectate in cadrul celorlalte pachete de lucru in vederea realizarii unor intepretari sintetice si relationale ale justitiei spatiale in Europa; T 8.2: Colectarea unor date calitative suplimentare de la subiecti din regiunile/tarile studiate;  Task 8.3: Reprezentari, pe baza de scenarii, ale justitiei spatiale.

WP9: Diseminare - T 9.1: Instrumentarea unei strategii pentru diseminarea rezultatelor proiectului; T 9.4: Activitati de promovare si diseminare.

 

Informatii privind desfasurarea proiectului

http://dmci.ase.ro/index.php/blog-cercetare/itemlist/date/2018/6/15

http://dmci.ase.ro/index.php/blog-cercetare/itemlist/date/2018/7/18

Citeşte mai departe ...

Resurse umane cercetare

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Rezultate selecție dosare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 24.08.2020

  Anunț recrutare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 13.08.2020

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica – ATLAS  17PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272)”:

  Rezultate finale concurs

 Publicat la 04.08.2020

  Rezultate selecție dosare

 Publicat la 03.08.2020

 Anunț recrutare responsabil financiar

 Publicat la 24.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs

 Publicat la 29.07.2020

Rezultate selecție dosare

 Publicat la 27.07.2020

 Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare masterand

 Publicat la 17.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 17.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 15.07.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 08.07.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 09.06.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 03.06.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 27.05.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 14.05.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Anunț recrutare secretar proiect

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 07.05.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Consolidarea poziției Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 13.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 08.05.2020

Anunț recrutare contabil

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 29.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Promovarea conceptului Calitate 4.0 în procesul transformării ASE într-o universitate digitalizată, în contextul educației centrată pe student, al eticii și deontologiei academice”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert legislatie documente de scolaritate

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Director adjunct proiect

Anunț recrutare Expert competențe, ocupații și calificări

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert privind relația cu studenții

Anunț recrutare Expert programator

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 23.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare în rândul studenților ASE București” (Smartprenor):

Rezultate finale concurs

Publicat la 08.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert formare și mentorat – 2 posturi

Anunț recrutare Consultant afaceri

Anunț recrutare Consultant scriere proiecte

Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

Anunț recrutare Expert evenimente

Anunț recrutare Expert comunicare

Anunț recrutare Expert cercetare

Anunț recrutare Asistent organizare

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil plați

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) în vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activităților didactice –ECONVIV”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Anunț recrutare Expert dezvoltare infrastructura educationala

Anunț recrutare Expert dezvoltare competente de cercetare aplicativa

Anunț recrutare Expert dezvoltare activitati instructiv educative

Anunț recrutare Expert relatia cu parteneri din mediul economico -social

Anunț recrutare Expert transfer de cunostinte mediu academic - organizatii economice - piata fortei de munca

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul marketingului

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul analizei de calitate

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Administrator financiar

Anunț recrutare Asistent proiect

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune si echitate pentru studentii ASE”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Model cerere înscriere

Model declarație medicală

Model declarație pe propria răspundere cazier

Model declarație afini

Anunț recrutare administrator financiar

Anunț recrutare asistent organizare

Anunț recrutare consilier carieră

Anunț recrutare consilier psiholog 1

Anunț recrutare consilier psiholog 2

Anunț recrutare coordonator studii

Anunț recrutare expert cercetare 1

Anunț recrutare expert cercetare 2

Anunț recrutare expert relații cu mediul socio-economic

Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Anunț recrutare expert responsabil baza de date inserție

Anunț recrutare expert curriculum formator 1

Anunț recrutare curriculum formator 2

Anunț recrutare curriculum formator 3

Anunț recrutare responsabil site

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea instituțională a ASE în domeniul  cercetării de excelență prin susținerea cercetării avansate, inovării și vizibilității pentru creșterea competitivității în spațiul de cercetare european” (ECON_X):

Rezultate finale concurs

Publicat la 04.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 24.04.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare Expert cercetare piata

Anunț recrutare Expert IT

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 1

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 2

Anunț recrutare Moderator workshop

Anunț recrutare Doctorand cercetare piata

Anunț recrutare responsabil achizitii publice

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 14.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „MIMY - EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions”:

Rezultat final concurs responsabil resurse umane

Publicat la 17.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs responsabil resurse umane

Publicat la 13.03.2020

Anunț angajare responsabil resurse umane

Publicat la 05.03.2020

Rezultat final concurs personal suport administrativ

Publicat la 05.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs personal suport administrativ

Publicat la 03.03.2020

Anunț angajare personal suport administrativ

Publicat la 24.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School”:

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

Rezultat final concurs expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 27.01.2020

Rezultat selecție dosare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 22.01.2020

Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 14.01.2020

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Rezultate selecție dosare concurs recrutare cercetător

Publicat la 11.11.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Anunț recrutare cercetător

Publicat la 31.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

Rezultate selecție dosare concurs asistent cercetare

Publicat la 22.10.2019

Anunț recrutare asistent cercetare

Publicat la 10.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Evaluarea Impactului Inteligenței Emoționale asupra performanței angajaților din sectoarele public și privat” (IEIPA):

Rezultate selecție dosare concurs tânăr cercetător

Publicat la 07.10.2019

Anunț recrutare tânăr cercetător

Publicat la 30.09.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

Rezultate finale concurs expert comunicare

Publicat la 25.09.2019 

Rezultate selecție dosare expert comunicare

Publicat la 20.09.2019 

Anunț recrutare expert comunicare

Publicat la 12.09.2019 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - Rezultate finale concurs expert relațiile cu studenții

Publicat la 25.09.2019

 - Rezultate selecție dosare expert relațiile cu studenții

Publicat la 18.09.2019

 - Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Publicat la 11.09.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Dâmbovița”:

Rezultate selecție dosare recrutare expert marketing

Publicat la 11.07.2019

Anunț recrutare expert marketing

Publicat la 04.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultat final concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 17.07.2019

Rezultat etapa interviu concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 15.07.2019

Rezultat final concurs responsabil achiziții

 Publicat la 12.07.2019

Rezultat selecție dosare cercetător cu experiență

Rezultat selecție dosare responsabil achiziții

 Publicat la 10.07.2019

Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare responsabil achiziții

 Publicat la 02.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

rezultate finale concurs

Publicat la 10.06.2019 

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 06.06.2019 

anunț recrutare formator 1

 anunț recrutare formator 2

 anunț recrutare expert comunicare

 anunț recrutare expert organizare evenimente

 anunț recrutare asistent de cercetare 1

 anunț recrutare asistent de cercetare 2

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale”:

  rezultate finale concurs

Publicat în 07.06.2019

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat în 05.06.2019

 anunț recrutare director adjunct proiect

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare expert management educațional postuniversitar

 anunț recrutare expert implementare program postuniversitar

 anunț recrutare expert bune practici în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare

 anunț recrutare expert programare aplicație întocmire orar

 anunț recrutare expert programator digitalizarea managementului relațiilor cu studenții

 anunț recrutare expert programator privind interactivitatea student-student potențial ASE, prin intermediul social media

 anunț recrutare lector resurse umane în asigurarea și îmbunătățirea calității

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – curs

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – seminar

 anunț recrutare lector criterii de evaluare în cadrul modelelor de excelență

 anunț recrutare lector evoluții și diferențieri conceptuale în domeniul calității: de la inspecția calității, la calitatea 4.0.

 anunț recrutare expert privind relația cu studenții

 anunț recrutare secretar

 anunț recrutare s ecretar

 anunț recrutare secretar program de studii postuniversitare

 anunț recrutare expert planuri învățământ

 anunț recrutare expert întocmire orare

 anunț recrutare expert calitate programe de studii

 anunț recrutare responsabil gestiune documente

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil achiziții

  Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - rezultat final concurs consilier carieră

Publicat la 27.06.2018

 - anunț selecție dosare consilier carieră

Publicat la 18.06.2018

 - anunț recrutare consilier carieră

Publicat la 10.06.2018

 - rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat la 04.06.2018

Pentru completarea dosarului de concurs pentru posturile de mai jos, vă rugăm să aveți în vedere următoarele formulare:

 cerere înscriere concurs

 - declarație 1

 - declarație 2

 - declarație 3

Publicat la 28.05.2018

anunț recrutare administrator financiar

 anunț recrutare consilier carieră

 anunț recrutare consilier /psiholog 1

 anunț recrutare consilier /psiholog 2

 anunț recrutare consilier /psiholog 3

 anunț recrutare coordonator studii

 anunț recrutare expert cercetare

 anunț recrutare expert implementare proiect

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii-1

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii- 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 1

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 3

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 4

 anunț recrutare responsabil achiziții

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil site

 anunț recrutare secretar

  Publicat la 27.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de excelență din ASE prin crearea unui pol de cercetare avansată conectat la direcțiile de cercetare prioritare din cadrul UE” (ASEPLUS):

 Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Publicat 03.06.2019

 rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat 30.05.2019

 erata anunț recrutare moderator workshop 1

Publicat 28.05.2019

anunț recrutare expert IT

 anunț recrutare responsabil juridic

 anunț recrutare expert senior cercetare piață 1

 anunț recrutare expert expert senior cercetare piață 2

 anunț recrutare moderator workshop 1

 anunț recrutare moderator workshop 2

 anunț recrutare cercetător

 anunț recrutare doctorand cercetare piață

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil achiziții publice

 Publicat la 22.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară” (CERTRAN):

 rezultat final rezultat personal administrativ

 Publicat la 27.05.2019

 anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 23.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 17.05.2019

 Întrucât nu a fost depus niciun dosar, procesul de recrutare se va realua

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

 rezultat final concurs personal administrativ

 Publicat la 15.05.2019

 rezultat selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 14.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs cercetător

 Publicat la 02.05.2019

 

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

 rezutat final concurs personal administrativ

 Publicat la 23.04.2019

 rezutat selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 18.04.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 03.04.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School – program de evaluare și dezvoltare capacitate managerială (Arabesque):

   Anunț concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 25.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 01.04.2019

   Rezultate finale concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 03.04.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Anunț concurs cercetător științific

   Anunț concurs asistent de cercetare

 Publicat la 20.03.2019

   Rezultate selecție dosare concursuri

 Publicat la 26.03.2019

   Rezultate finale concursuri

 Publicat la 28.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs personal administrativ

 Publicat la 11.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 22.03.2019

   Rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 27.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Fundamentarea şi elaborarea strategiei ASE pentru perioada 2020-2030”:

   Anunț rezultate finale concurs cercetători

 Publicat la 19.02.2019

   Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 18.02.2019

   Anunț angajare cercetători

 Publicat la 06.02.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

anunț rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 07.02.2019

anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 05.02.2019

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 29.01.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară - CERTRAN”:

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetător

 Publicat la 01.02.2019

 Anunț selecție dosare post cercetător

 Publicat la 29.01.2019

  Anunț angajare cercetător

 Publicat la 24.01.2019

  Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Publicat la 23.01.2019

 Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 17.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Publicat la 09.01.2019

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Anunț rezultate finale concurs angajare personal administrativ

 Publicat la 08.01.2019

  Anunț selecție dosare cercetători

 Anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 04.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Anunț angajare personal administrativ

 Publicat la 19.12.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Agenda competențe România 2020,2025”:

 Anunț rezultate finale concurs cercetător senior și cercetător științific

 Publicat la 23.11.2018

 Anunț selecție dosare cercetător senior

 Anunț selecție dosare cercetător științific

 Publicat la 22.11.2018

 Anunț angajare cercetător senior

 Anunț angajare cercetător științific

 Publicat la 14.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

  - Anunț rezultat final concurs

 Publicat la 21.11.2018

Anunț selecție dosare

 Publicat la 19.11.2018

 Anunț angajare responsabil financiar

 Anunț angajare responsabil achiziții

 Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

 Anunț angajare responsabil suport administrativ

 Publicat la 09.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 23.10.2018

Rezultatele interviului - concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 19.10.2018

Rezultate selecție dosare concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 16.10.2018

Anunț concurs pentru ocupare 2 posturi cercetător cu experiență

Anunț concurs pentru ocupare post doctorand

 Publicat la 08.10.2018

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 03.10.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 01.10.2018

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 26.09.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 24.09.2018

Rezultate finale anunț personal auxiliar

 Publicat la 23.09.2018

ERATA la Anuntul privind rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător

 Publicat la 20.09.2018

 Rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător, cercetător postdoctorat și masterand

Rezultat selecție dosare personal auxiliar

ERATA 2 la Anuntul privind scoaterea la concurs a 2 posturi – cercetator postdoctorat

 Publicat la 19.09.2018

Erată la anunțul cercetător postdoctorat

Erată la anunțul personal auxiliar

 Publicat la 12.09.2018

Cercetător cu experiență - 9 posturi

Cercetător postdoctorat - 2 posturi

Student - master - 4 posturi

Personal auxiliar - 3 posturi

 Publicat la 11.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

Rezultatul final concurs

Publicat la 20.09.2018

Rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

Publicat la 19.09.2018

listă candidați declarați admiși

anunț susținere interviu

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București cu sediul în Piața Romană, nr.1, sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Cercetător postdoctorand, în cadrul proiectului “Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE) (ID 66 / 08.09.2017), de tip Horizon 2020 finanţat de UEFISCDI (contract nr. 42/2018), coordonat de Dep. de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Cercetător postdoctorand - 2 posturi

 Publicat la 07.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

 rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

 Publicat la 19.09.2018

 listă candidați declarați admiși

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent de cercetare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Dep. de Informatică și Cibernetică Economică. Normă întreagă perioadă determinată – 30 luni cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani după finalizarea proiectului. Detalii în documentul atașat.

Asistent de cercetare - 2 posturi

 Publicat la 06.08.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

- verificarea dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare la concurs

- anunț susținere interviu

Publicat la 04.07.2018

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

Cercetător 1

 Publicat la 29.06.2018

Cercetător 2

Publicat la 29.06.2018

Cercetător 3

Publicat la 29.06.2018

Consilier juridic

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 1

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 2

Publicat la 29.06.2018

Expert junior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Expert senior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Moderator 1

Publicat la 29.06.2018

Moderator 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar proiect

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

- descarcă anunțurile aici

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

expert comunicare

 Publicat la 29.06.2018

Expert organizare evenimente

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport administrativ

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport tehnic

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti”:

lista candidaților declarați admiși

 Publicat la 06.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti:

- administrator financiar

 Publicat la 29.06.2018

- Consilier /psiholog 1

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 2

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 3

Publicat la 29.06.2018

Coordonator studii

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 1

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 2

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018

 

Citeşte mai departe ...

Competiția de proiecte în vederea elaborării Strategiei Academiei de Studii Economice din București 2021-2030

UPDATE: 02.07.2018

Anunț privind declararea proiectului câștigător

 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ÎNSCRIRERE LA CONCURS ȘI CRITERIILE DE ELIGIBLITATE

 

 1. Proiectul „Fundamentarea și elaborarea strategiei ASE pentru perioada 2020-2030”, director de proiect prof. univ. dr. Ion POPA

 

Citeşte mai departe ...

Secțiune specială – proiectul Orizont 2020 „IMAJINE”

Vineri, 8 iunie 2018, a avut loc, în cadrul Conferinței Internaționale de Statistică Aplicată, secțiunea specială intitulată Territorial Inequalities in Europe and in Romania: Enriching the empirical knowledge base”, organizată sub auspiciile proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), GA 72695.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS