Reviste

EVALUAREA IMPACTULUI E-COMMERCE ASUPRA CONSUMATORULUI, ECONOMIEI ȘI SOCIETĂȚII

Echipa de cercetători:

Prof. Dr. Eduard Dinu – coordonatorul echipei

Prof. Dr. Mihaela Mosora

Conf. Dr. Adrian Anica-Popa

Conf. Dr. Ana Maria Popescu

 

Obiectivul principal al studiului îl constituie evaluarea impactului pe care comercializarea electronică de bunuri și servicii îl generează pe toate palierele: la nivelul consumatorului, al economiei și respectiv al societății în ansamblul său.

Nefiind limitat geografic, studiul a urmărit, acolo unde datele au fost relevante, evaluarea impactului la nivel global, european și respectiv al României. Principalul beneficiu în opinia noastră al acestei abordări este caracterul predictiv al impactului asupra României, dat fiind gradul relativ redus de dezvoltare al e-commerce comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană.

La nivelul consumatorului principalele beneficii comparativ cu formele tradiționale de comerț, se materializează în economie de timp și diversitate net superioară a gamei sortimentale, după cum menționează și studiile efectuate de Comisia Europeană. La nivelul lanțului de creare a valorii, apariția e-commerce a implicat adaptarea modelului de afaceri al firmelor de curierat, inclusiv derularea de investiții importante pentru asigurarea profitabilității afacerilor şi dezvoltarea lor. Acest lucru a generat un impact favorabil asupra bugetului de stat ca efect direct al majorării numărului de salariați al firmelor de curierat, a dezvoltării afacerilor companiilor de asigurări, a dealer-ilor de vehicule și respectiv a serviceurilor auto.

Un impact deloc neglijabil este generat asupra micilor întreprinzători care utilizează platformele electronice de tip marketplace pentru a ajunge la consumatorul final în condiții competitive, respectiv cu investiții minime şi un prag de rentabilitate mai scăzut comparativ cu comerțul clasic. Modelul de afaceri specific e-commerce implică o pondere superioară a personalului cu studii superioare în totalul personalul, ceea ce are influențe favorabile asupra productivității muncii, nivelul său fiind semnificativ mai mare comparativ cu formele clasice și, pe această bază, asigurând suportul remunerării superioare a salariaților, cu implicații pozitive inclusiv asupra valorii adăugate şi produsului intern brut.

Deloc de neglijat sunt implicațiile ecologice cuantificate în cadrul studiului, e-commerce contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății. Studiul evaluează și influențele la nivel social și respectiv macroeconomic, în opinia autorilor efectele pozitive fiind evidente. Desigur că există și implicații mai puțin favorabile induse de ecommerce, acestea fiind menționate în cadrul studiului. Amintim numai percepția la nivelul consumatorului cu privire la siguranța efectuării de plăți online sau la sensibilitatea furnizării datelor personale în mediul electronic.

Concluzia fundamentală a studiului este că e-commerce constituie un pas înainte în procesul de optimizare a comercializării bunurilor și serviciilor, în beneficiul consumatorului final, inclusiv prin încurajarea concurenței, fără limitări potențiale de timp și spațiu.

Studiul poate fi citit în integralitate aici.