Proiectele ASE

Proiectele ASE

Proiecte competiția FDI 2019

„Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0222

Raport „OPINIA ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA ABSOLVENȚILOR ȘI A OFERTEI EDUCAȚIONALE A ASE”

Raport „INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ”

„CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ DIN ASE PRIN CREAREA UNUI POL DE CERCETARE AVANSATĂ CONECTAT LA DIRECȚIILE DE CERCETARE PRIORITARE DIN CADRUL UE (ASEPLUS)”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0210

Raport de cercetare

„Creșterea impactului Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0303

Raport tehnico-financiar

„Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calitatii, bazate pe principiile excelenței organizationale”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0300

Raport tehnico-financiar

„Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0207

Raport tehnico-financiar

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS