Blog cercetare

Conferințe

Manifestări științifice organizate în cadrul ASE București

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • The 14th International Conference on Applied Statistics - ICAS14
 • Perioada de desfășurare: 18-19 septembrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Statistică și Econometrie
 • Date de contact: Bogdan Vasile Ileanu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), www.simptstat.ase.ro

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • Ediția a XV-a Conferinței Internaționale AMIS 2020 – Accounting and Management Information Systems International Conference
 • Perioada de desfășurare: 30 septembrie - 1 octombrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Nadia Albu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.amis.ase.ro/

Facultatea de Drept

 • A III-a ediție a Conferinței internaționale “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”
 • Perioada de desfășurare: 9 octombrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Drept împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cătălin Săraru (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) alpaconference.ro

Academia de Studii Economice

 • The 3rd International Conference on Economics and Social Sciences - Icess 2020”
 • Perioada de desfășurare: 15-16 octombrie 2020
 • Organizator: Direcția Managementul Cercetării și Inovării și Direcția Relații Internaționale ASE
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Mihaela-Alina DIMA (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.icess.ase.ro/

Facultatea de Administrație și Management Public

 • The 16th Administration and Public Management International Conference
 • Perioada de desfășurare: 23-24 octombrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Administrație și Management Public
 • Date de contact: Lector univ. dr. Sabie Oana, http://confcamp.ase.ro/2020/, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Drept

Facultatea de Management

 • The 14th International Management Conference IMC
 • Perioada de desfășurare: 5-6 noiembrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Management
 • Date de contact: Prof.univ.dr. Popa Ion (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://conference.management.ase.ro/

Facultatea Economia Agroalimentară și a Mediului

 • International conference Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy (CAFEE)
 • Perioada de desfășurare: 12-13 noiembrie 2020
 • Organizator: Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Raluca Ignat http://cafee.ase.ro/ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • 13th International Conference on Security for Information Technology and Communications (SECITC’20)
 • Perioada de desfășurare: 19-20 noiembrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cristian Toma (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.secitc.eu/

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine

 • Ediţia a 14-a International Conference on Business Excellence (ICBE)
 • Perioada de desfășurare:11-12 iunie 2020
 • Organizator: Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor și Societatea pentru Excelență În Afaceri
 • Date de contact: Alina Mihaela Dima (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) http://bizexcellence.ro/icbe-conference/

Bucharest Business School

 • The International Conference on Digital Economy  - Emerging Technologies and Business Innovation 2020
 • Perioada de desfășurare: 11 - 13 iunie 2020
 • Organizator: Bucharest Business School
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Vasile Strat (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.http://www.aten.tn/ICDEc2020/

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

 • JOINT CONFERENCE EURO WORKING GROUP FOR COMMODITIES AND FINANCIAL MODELLING 63th MEETING & XVIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING FI BA 2020 - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare: 26-28 martie 2020
 • Organizator: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Date de contact: prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.fin.ase.ro/FIBA2020/index.asp

 • Sesiunea științifică a studenților ABC-ul LUMII FINANCIARE - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare:9-10 aprilie 2020
 • Organizator: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Date de contact: prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Site: http://fabbv.ase.ro/sesiunea-stiintifica-a-studentilor

Facultatea de Marketing

 • 5th Annual Emerging Trends in Marketing and Management International Conference ETIMM
 • Perioada de desfășurare:25-27 iunie 2020
 • Organizator: Facultatea de Marketing
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Alin Angheluță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://marketingevents.ro/mbd/

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • A IX-a ediție a Conferinței internaționale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”
 • Perioada de desfășurare: 8 noiembrie 2019
 • Organizator: Departamentul de Drept
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cătălin Săraru (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.),  www.businesslawconference.ro

 • ERES Education Seminar, Ed.15
 • Perioada de desfășurare:29-30.11.2019
 • Organizator: Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Ion Anghel (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) https://www.real-estate-education.ro/


 • Conferinta ASE-ANEVAR Evaluarea intreprinderii - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare:20 mai 2020
 • Organizator: Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Ion Anghel (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Facultatea de Business și Turism

 • The 7th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability. Transylvania Experience, Predeal, Romania.
 • Perioada de desfășurare:03-06 octombrie 2019
 • Organizator: Facultatea Business și Turism - Departamentul Turism și Geografie
 • Date de contact: Prof.univ.dr. Delia Popescu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)http://conference.tourism-geography.eu/

 • BASIQ 2020 - 6th BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption
 • Perioada de desfășurare:4-6 iunie 2020, online
 • Organizator: Facultatea Business și Turism - Departamentul Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Laurentiu Tăchiciu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.https://basiq.ro/basiq-2020/

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • International Conference on Economic Cybernetic Analysis, 14th Edition
 • Perioada de desfășurare:15-16 noiembrie 2019
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Mihai Roman (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.asecib.ase.ro/symposiums.htm

 • Conferința Societății de Probabilități și Statistică din România (SPSR)
 • Perioada de desfășurare: 24-25 aprilie 2020
 • Organizator: Organizată în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti și alte universități, nu s-a stabilit locația exactă, dar o dată la trei ani se organizează în ASE
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Silvia Dedu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://csm.ro/spsr/

 • International Conference on Informatics in Economy (IE 2020), 19th Edition
 • Perioada de desfășurare: 21-24 mai 2020
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Cristian Ciurea (cristian.ciurea@ie.ase.ro), http://www.conferenceie.ase.ro

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată

 • International Conference on Economics, Business,  Economic Thought and History (EBETH - 3rd Edition) - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare: 19-20 aprilie 2020
 • Organizator: Facultatea Economie Teoretică și Aplicată
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://economie.ase.ro/cercetare/conferinta-facultatii/international-conference-on-economics-business-and-economic-thought-ebet/

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Citeşte mai departe ...

Reviste

Centre de cercetare

Centrul de Cercetări Financiar Monetare – CEFIMO

 Centrul de Management Operațional

 Centrul de Cercetare în Administrație și Servicii Publice

 Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane

 Centrul de Cercetare Managementul Afacerilor prin Proiecte

 Centrul de Cercetări în Relații Economice Internaționale

 Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii - CACTUS

 Center for Advanced Research in Finance and Banking

 Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing – CEMARK

 Centrul Internațional de Management Public

 Centrul de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică şi Regională – PROMAR

  Centrul de cercetări literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate "Teodora Cristea"

 Centrul de cercetări administrarea afacerilor

 Centrul de cercetări matematice avansate fundamentale și aplicative

 Centrul național pentru studii de management comparat

 Centrul de cercetări pentru capital intelectual și antreprenoriat

 Centrul de Cercetări Analize şi Politici Regionale

 Centrul de Cercetări Avansate pentru Modelare Cibernetică, Microeconomică şi Macroeconomică – CIBEREC

 Centrul de Cercetări în Managementul Proiectelor şi Inovare Tehnologică - PM Forum

 Centrul de Sondaje şi Anchete

 Centrul de studii în contabilitate și informatică de gestiune

 Centrul pentru Analize şi Politici Economice

 ECO-INFOSOC - Modelarea şi Informatizarea Proceselor Economio-Sociale

Citeşte mai departe ...

Conferința European Values for the Future of SEE Countries

Detaliile evenimentului:

 • Data: - -
 • Locație:Macedonia, Krusevo
 • Detalii

Vă invităm la cea de-a 15-a ediție a Conferinței Internaționale a Tineretului "European Values for the Future of SEE countries". Conferința va avea loc în perioada 15-19 septembrie, în Krusevo, Macedonia.

Evenimentul este organizat de Youth Alliance-Krusevo, este susținut de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, sponsorizat de Germania și programul CIVICA Mobilitas, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert. Informații detaliate privind conferința pot fi găsite pe site-ul proiectului.

Youth Alliance-Krusevo oferă burse complete pentru 58 de participanți din 16 țări SEE.

Formularul de candidatură este disponibil pe site-ul web al conferinței, iar termenul limită de aplicare este 15 august 2017.

Citeşte mai departe ...

2017 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference

Detaliile evenimentului:

 • Data: - 12:30
 • Locație:România, Târgoviște, Universitatea Valahia
 • Detalii

Vă invităm să participați la „2017 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference”, cea de-a XI-a manifestare privitoare la SCM - ECR & Logistică care va avea loc în 19-21 octombrie la Centrul Internațional de Conferințe, la care participă șase universități și două asociații profesionale: The Consumer Goods Forum și ARILOG.

Vă așteptăm cu interes pe dvs. și prietenii dvs. din orice colț al lumii.

Informații și mai detaliate veți găsi pe noul site al conferințelor SCM 4 ECR: scm4ecr.com/conference, dar și în documentul atașat.

 

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS