Blog cercetare

Registrul rezultatelor cercetării

Proiectele ASE

Proiecte competiția FDI 2019

„Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0222

Raport „OPINIA ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA ABSOLVENȚILOR ȘI A OFERTEI EDUCAȚIONALE A ASE”

Raport „INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ”

„CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ DIN ASE PRIN CREAREA UNUI POL DE CERCETARE AVANSATĂ CONECTAT LA DIRECȚIILE DE CERCETARE PRIORITARE DIN CADRUL UE (ASEPLUS)”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0210

Raport de cercetare

„Creșterea impactului Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0303

Raport tehnico-financiar

„Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calitatii, bazate pe principiile excelenței organizationale”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0300

Raport tehnico-financiar

„Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești”, cod de înregistrare CNFIS-FDI-2019-0207

Raport tehnico-financiar

Citeşte mai departe ...

Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății

Update 29.07.2019: Rezultate finale Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății

Update 26.07.2019: REZULTATELE ETAPEI DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Update 25.07.2019: LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ÎNSCRIRERE LA CONCURS ȘI CRITERIILE DE ELIGIBLITATE

Update 24.07.2019: Urmare a deciziei BCA de astăzi, perioada de depunere a proiectelor în cadrul Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății s-a prelungit până mâine, 25 iulie 2019, ora 9:00. Publicarea listei de propuneri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate se va realiza în prima parte a zilei de 25 iulie 2019. Restul prevederilor din calendarul competiției rămân neschimbate.

 

Academia de Studii Economice a lansat Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății.

Pachetul de informații poate fi descărcat de aici

Regăsiți, de asemenea, în format editabil, Anexa 1 și Anexa 5.

11.07.2019

Citeşte mai departe ...

Resurse umane cercetare

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Rezultate selecție dosare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 24.08.2020

  Anunț recrutare asistent de cercetare (1 post) și cercetător științific (3 posturi)

 Publicat la 13.08.2020

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica – ATLAS  17PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272)”:

  Rezultate finale concurs

 Publicat la 04.08.2020

  Rezultate selecție dosare

 Publicat la 03.08.2020

 Anunț recrutare responsabil financiar

 Publicat la 24.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs

 Publicat la 29.07.2020

Rezultate selecție dosare

 Publicat la 27.07.2020

 Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare masterand

 Publicat la 17.07.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 17.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 15.07.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 08.07.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 09.06.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 03.06.2020

Anunț recrutare cercetător senior

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Publicat la 27.05.2020

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.07.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 14.05.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare asistent cercetare

Anunț recrutare asistent proiect

Anunț recrutare secretar proiect

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 07.05.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Consolidarea poziției Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 13.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 08.05.2020

Anunț recrutare contabil

Anunț recrutare responsabil financiar

Publicat la 29.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Promovarea conceptului Calitate 4.0 în procesul transformării ASE într-o universitate digitalizată, în contextul educației centrată pe student, al eticii și deontologiei academice”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 06.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert legislatie documente de scolaritate

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Asistent manager de proiect

Anunț recrutare Director adjunct proiect

Anunț recrutare Expert competențe, ocupații și calificări

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert management educațional

Anunț recrutare Expert privind relația cu studenții

Anunț recrutare Expert programator

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil gestiune documente

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 23.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare în rândul studenților ASE București” (Smartprenor):

Rezultate finale concurs

Publicat la 08.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 30.04.2020

Anunț recrutare Expert formare și mentorat – 2 posturi

Anunț recrutare Consultant afaceri

Anunț recrutare Consultant scriere proiecte

Anunț recrutare Expert dezvoltare comunitate

Anunț recrutare Expert evenimente

Anunț recrutare Expert comunicare

Anunț recrutare Expert cercetare

Anunț recrutare Asistent organizare

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil plați

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Responsabil achiziții

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) în vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activităților didactice –ECONVIV”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Anunț recrutare Expert dezvoltare infrastructura educationala

Anunț recrutare Expert dezvoltare competente de cercetare aplicativa

Anunț recrutare Expert dezvoltare activitati instructiv educative

Anunț recrutare Expert relatia cu parteneri din mediul economico -social

Anunț recrutare Expert transfer de cunostinte mediu academic - organizatii economice - piata fortei de munca

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul marketingului

Anunț recrutare Formator activitati de cercetare aplicativa pe domeniul analizei de calitate

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil achizitii

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Administrator financiar

Anunț recrutare Asistent proiect

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune si echitate pentru studentii ASE”:

Rezultate finale concurs

Publicat la 05.05.2020

Rezultate selecție dosare

Publicat la 29.04.2020

Model cerere înscriere

Model declarație medicală

Model declarație pe propria răspundere cazier

Model declarație afini

Anunț recrutare administrator financiar

Anunț recrutare asistent organizare

Anunț recrutare consilier carieră

Anunț recrutare consilier psiholog 1

Anunț recrutare consilier psiholog 2

Anunț recrutare coordonator studii

Anunț recrutare expert cercetare 1

Anunț recrutare expert cercetare 2

Anunț recrutare expert relații cu mediul socio-economic

Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Anunț recrutare expert responsabil baza de date inserție

Anunț recrutare expert curriculum formator 1

Anunț recrutare curriculum formator 2

Anunț recrutare curriculum formator 3

Anunț recrutare responsabil site

Anunț recrutare responsabil financiar

Anunț recrutare responsabil achiziții

Anunț recrutare responsabil resurse umane

Publicat la 22.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea instituțională a ASE în domeniul  cercetării de excelență prin susținerea cercetării avansate, inovării și vizibilității pentru creșterea competitivității în spațiul de cercetare european” (ECON_X):

Rezultate finale concurs

Publicat la 04.05.2020

Rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 24.04.2020

Anunț recrutare cercetător

Anunț recrutare Expert cercetare piata

Anunț recrutare Expert IT

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 1

Anunț recrutare Expert senior cercetare piata - post 2

Anunț recrutare Moderator workshop

Anunț recrutare Doctorand cercetare piata

Anunț recrutare responsabil achizitii publice

Anunț recrutare Responsabil financiar

Anunț recrutare Responsabil resurse umane

Anunț recrutare Secretar proiect

Publicat la 14.04.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „MIMY - EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions”:

Rezultat final concurs responsabil resurse umane

Publicat la 17.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs responsabil resurse umane

Publicat la 13.03.2020

Anunț angajare responsabil resurse umane

Publicat la 05.03.2020

Rezultat final concurs personal suport administrativ

Publicat la 05.03.2020

Rezultat selecție dosare concurs personal suport administrativ

Publicat la 03.03.2020

Anunț angajare personal suport administrativ

Publicat la 24.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School”:

Rezultat final concurs expert financiar

Publicat la 20.02.2020

Rezultat selecție dosare concurs expert financiar

Publicat la 18.02.2020

Anunț angajare expert financiar

Publicat la 10.02.2020

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

Rezultat final concurs expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 27.01.2020

Rezultat selecție dosare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 22.01.2020

Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

Publicat la 14.01.2020

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Rezultate selecție dosare concurs recrutare cercetător

Publicat la 11.11.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „ Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața de capital din România: trasarea unei hărți cognitive a investitorului individual (EDUFIN)”:

Anunț recrutare cercetător

Publicat la 31.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

Rezultate selecție dosare concurs asistent cercetare

Publicat la 22.10.2019

Anunț recrutare asistent cercetare

Publicat la 10.10.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Evaluarea Impactului Inteligenței Emoționale asupra performanței angajaților din sectoarele public și privat” (IEIPA):

Rezultate selecție dosare concurs tânăr cercetător

Publicat la 07.10.2019

Anunț recrutare tânăr cercetător

Publicat la 30.09.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

Rezultate finale concurs expert comunicare

Publicat la 25.09.2019 

Rezultate selecție dosare expert comunicare

Publicat la 20.09.2019 

Anunț recrutare expert comunicare

Publicat la 12.09.2019 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - Rezultate finale concurs expert relațiile cu studenții

Publicat la 25.09.2019

 - Rezultate selecție dosare expert relațiile cu studenții

Publicat la 18.09.2019

 - Anunț recrutare expert relațiile cu studenții

Publicat la 11.09.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Dâmbovița”:

Rezultate selecție dosare recrutare expert marketing

Publicat la 11.07.2019

Anunț recrutare expert marketing

Publicat la 04.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultat final concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 17.07.2019

Rezultat etapa interviu concurs cercetător cu experiență

 Publicat la 15.07.2019

Rezultat final concurs responsabil achiziții

 Publicat la 12.07.2019

Rezultat selecție dosare cercetător cu experiență

Rezultat selecție dosare responsabil achiziții

 Publicat la 10.07.2019

Anunț recrutare cercetător cu experiență

Anunț recrutare responsabil achiziții

 Publicat la 02.07.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești” (DoBIZ):

rezultate finale concurs

Publicat la 10.06.2019 

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat la 06.06.2019 

anunț recrutare formator 1

 anunț recrutare formator 2

 anunț recrutare expert comunicare

 anunț recrutare expert organizare evenimente

 anunț recrutare asistent de cercetare 1

 anunț recrutare asistent de cercetare 2

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare responsabil achiziții

Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale”:

  rezultate finale concurs

Publicat în 07.06.2019

rezultate selecție dosare de concurs

Publicat în 05.06.2019

 anunț recrutare director adjunct proiect

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare asistent manager

 anunț recrutare expert management educațional postuniversitar

 anunț recrutare expert implementare program postuniversitar

 anunț recrutare expert bune practici în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare

 anunț recrutare expert programare aplicație întocmire orar

 anunț recrutare expert programator digitalizarea managementului relațiilor cu studenții

 anunț recrutare expert programator privind interactivitatea student-student potențial ASE, prin intermediul social media

 anunț recrutare lector resurse umane în asigurarea și îmbunătățirea calității

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – curs

 anunț recrutare lector valorizarea resursei umane, factor cheie al culturii calității – seminar

 anunț recrutare lector criterii de evaluare în cadrul modelelor de excelență

 anunț recrutare lector evoluții și diferențieri conceptuale în domeniul calității: de la inspecția calității, la calitatea 4.0.

 anunț recrutare expert privind relația cu studenții

 anunț recrutare secretar

 anunț recrutare s ecretar

 anunț recrutare secretar program de studii postuniversitare

 anunț recrutare expert planuri învățământ

 anunț recrutare expert întocmire orare

 anunț recrutare expert calitate programe de studii

 anunț recrutare responsabil gestiune documente

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil achiziții

  Publicat la 28.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”:

 - rezultat final concurs consilier carieră

Publicat la 27.06.2018

 - anunț selecție dosare consilier carieră

Publicat la 18.06.2018

 - anunț recrutare consilier carieră

Publicat la 10.06.2018

 - rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat la 04.06.2018

Pentru completarea dosarului de concurs pentru posturile de mai jos, vă rugăm să aveți în vedere următoarele formulare:

 cerere înscriere concurs

 - declarație 1

 - declarație 2

 - declarație 3

Publicat la 28.05.2018

anunț recrutare administrator financiar

 anunț recrutare consilier carieră

 anunț recrutare consilier /psiholog 1

 anunț recrutare consilier /psiholog 2

 anunț recrutare consilier /psiholog 3

 anunț recrutare coordonator studii

 anunț recrutare expert cercetare

 anunț recrutare expert implementare proiect

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii-1

 anunț recrutare expert relatiile cu studentii- 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 1

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 2

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 3

 anunț recrutare formator/expert curriculum - 4

 anunț recrutare responsabil achiziții

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare responsabil site

 anunț recrutare secretar

  Publicat la 27.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de excelență din ASE prin crearea unui pol de cercetare avansată conectat la direcțiile de cercetare prioritare din cadrul UE” (ASEPLUS):

 Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Publicat 03.06.2019

 rezultate selecție dosare posturi scoase la concurs

Publicat 30.05.2019

 erata anunț recrutare moderator workshop 1

Publicat 28.05.2019

anunț recrutare expert IT

 anunț recrutare responsabil juridic

 anunț recrutare expert senior cercetare piață 1

 anunț recrutare expert expert senior cercetare piață 2

 anunț recrutare moderator workshop 1

 anunț recrutare moderator workshop 2

 anunț recrutare cercetător

 anunț recrutare doctorand cercetare piață

 anunț recrutare responsabil financiar

 anunț recrutare responsabil resurse umane

 anunț recrutare secretar proiect

 anunț recrutare personal suport administrativ

 anunț recrutare responsabil achiziții publice

 Publicat la 22.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară” (CERTRAN):

 rezultat final rezultat personal administrativ

 Publicat la 27.05.2019

 anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 23.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 17.05.2019

 Întrucât nu a fost depus niciun dosar, procesul de recrutare se va realua

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

 rezultat final concurs personal administrativ

 Publicat la 15.05.2019

 rezultat selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 14.05.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 07.05.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs cercetător

 Publicat la 02.05.2019

 

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (Soluții de agregare multi-nivel pentru a facilita un răspuns optim la cererea de energie și flexibilitate a rețelei electrice) – SMART – MLA:

 rezutat final concurs personal administrativ

 Publicat la 23.04.2019

 rezutat selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 18.04.2019

 anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 03.04.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Arabesque Business School – program de evaluare și dezvoltare capacitate managerială (Arabesque):

   Anunț concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 25.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 01.04.2019

   Rezultate finale concurs expert evaluare și dezvoltare capacitate managerială

 Publicat la 03.04.2019

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul reţelelor sociale online (FutureWeb):

   Anunț concurs cercetător științific

   Anunț concurs asistent de cercetare

 Publicat la 20.03.2019

   Rezultate selecție dosare concursuri

 Publicat la 26.03.2019

   Rezultate finale concursuri

 Publicat la 28.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FINTECH):

   Anunț concurs personal administrativ

 Publicat la 11.03.2019

   Rezultate selecție dosare concurs personal administrativ

 Publicat la 22.03.2019

   Rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 27.03.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Fundamentarea şi elaborarea strategiei ASE pentru perioada 2020-2030”:

   Anunț rezultate finale concurs cercetători

 Publicat la 19.02.2019

   Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 18.02.2019

   Anunț angajare cercetători

 Publicat la 06.02.2019

Anunț recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

anunț rezultate finale concurs personal administrativ

 Publicat la 07.02.2019

anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 05.02.2019

anunț recrutare personal administrativ

 Publicat la 29.01.2019

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară - CERTRAN”:

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetător

 Publicat la 01.02.2019

 Anunț selecție dosare post cercetător

 Publicat la 29.01.2019

  Anunț angajare cercetător

 Publicat la 24.01.2019

  Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Publicat la 23.01.2019

 Anunț selecție dosare cercetători

 Publicat la 17.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Publicat la 09.01.2019

   Anunț rezultate finale concurs angajare cercetători

 Anunț rezultate finale concurs angajare personal administrativ

 Publicat la 08.01.2019

  Anunț selecție dosare cercetători

 Anunț selecție dosare personal administrativ

 Publicat la 04.01.2019

  Anunț angajare cercetători

 Anunț angajare personal administrativ

 Publicat la 19.12.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Agenda competențe România 2020,2025”:

 Anunț rezultate finale concurs cercetător senior și cercetător științific

 Publicat la 23.11.2018

 Anunț selecție dosare cercetător senior

 Anunț selecție dosare cercetător științific

 Publicat la 22.11.2018

 Anunț angajare cercetător senior

 Anunț angajare cercetător științific

 Publicat la 14.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

  - Anunț rezultat final concurs

 Publicat la 21.11.2018

Anunț selecție dosare

 Publicat la 19.11.2018

 Anunț angajare responsabil financiar

 Anunț angajare responsabil achiziții

 Anunț angajare expert responsabil monitorizare / raportare

 Anunț angajare responsabil suport administrativ

 Publicat la 09.11.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă (ReGrowEU)”:

Rezultate finale concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 23.10.2018

Rezultatele interviului - concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 19.10.2018

Rezultate selecție dosare concurs 2 posturi cercetător cu experiență și 1 post doctorand

 Publicat la 16.10.2018

Anunț concurs pentru ocupare 2 posturi cercetător cu experiență

Anunț concurs pentru ocupare post doctorand

 Publicat la 08.10.2018

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 03.10.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Cercetător postdoctorat

 Publicat la 01.10.2018

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 26.09.2018

Rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetator cu experienta si Student - master

 Publicat la 24.09.2018

Rezultate finale anunț personal auxiliar

 Publicat la 23.09.2018

ERATA la Anuntul privind rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător

 Publicat la 20.09.2018

 Rezultate selecție dosare pentru posturile de cercetător, cercetător postdoctorat și masterand

Rezultat selecție dosare personal auxiliar

ERATA 2 la Anuntul privind scoaterea la concurs a 2 posturi – cercetator postdoctorat

 Publicat la 19.09.2018

Erată la anunțul cercetător postdoctorat

Erată la anunțul personal auxiliar

 Publicat la 12.09.2018

Cercetător cu experiență - 9 posturi

Cercetător postdoctorat - 2 posturi

Student - master - 4 posturi

Personal auxiliar - 3 posturi

 Publicat la 11.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE):

Rezultatul final concurs

Publicat la 20.09.2018

Rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

Publicat la 19.09.2018

listă candidați declarați admiși

anunț susținere interviu

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București cu sediul în Piața Romană, nr.1, sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Cercetător postdoctorand, în cadrul proiectului “Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications” (SUSCHOICE) (ID 66 / 08.09.2017), de tip Horizon 2020 finanţat de UEFISCDI (contract nr. 42/2018), coordonat de Dep. de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Cercetător postdoctorand - 2 posturi

 Publicat la 07.09.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”:

 rezultatul obținut în urma susținerii probei interviu

 Publicat la 19.09.2018

 listă candidați declarați admiși

 Publicat la 17.09.2018

 

Academia de Studii Economice din București organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent de cercetare în cadrul proiectului „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Dep. de Informatică și Cibernetică Economică. Normă întreagă perioadă determinată – 30 luni cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani după finalizarea proiectului. Detalii în documentul atașat.

Asistent de cercetare - 2 posturi

 Publicat la 06.08.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

- verificarea dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare la concurs

- anunț susținere interviu

Publicat la 04.07.2018

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”:

Cercetător 1

 Publicat la 29.06.2018

Cercetător 2

Publicat la 29.06.2018

Cercetător 3

Publicat la 29.06.2018

Consilier juridic

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 1

Publicat la 29.06.2018

Expert IT 2

Publicat la 29.06.2018

Expert junior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Expert senior cercetare piață

Publicat la 29.06.2018

Moderator 1

Publicat la 29.06.2018

Moderator 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar proiect

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice”:

- descarcă anunțurile aici

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

listă candidați declarați admiși

 Publicat la 10.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești (ProBIZ)”:

expert comunicare

 Publicat la 29.06.2018

Expert organizare evenimente

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport administrativ

Publicat la 29.06.2018

Operator/Personal suport tehnic

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018

 

Documente concursuri din cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti”:

lista candidaților declarați admiși

 Publicat la 06.07.2018

 

Anunțuri recrutare în cadrul proiectului „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti:

- administrator financiar

 Publicat la 29.06.2018

- Consilier /psiholog 1

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 2

Publicat la 29.06.2018

Consilier /psiholog 3

Publicat la 29.06.2018

Coordonator studii

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 1

Publicat la 29.06.2018

Expert cercetare - 2

Publicat la 29.06.2018

Formator - 1

Publicat la 29.06.2018

Formator - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii

Publicat la 29.06.2018

Responsabil relatiile cu studentii - 2

Publicat la 29.06.2018

Responsabil achiziții

Publicat la 29.06.2018

Responsabil financiar

Publicat la 29.06.2018

Responsabil resurse umane

Publicat la 29.06.2018

Secretar

Publicat la 29.06.2018

 

Citeşte mai departe ...

Cercetarea la ASE

Cercetarea la ASE înseamnă, în primul rând, oameni excepționali, determinați să aducă noi contribuții la dezvoltarea științelor economice.

Cercetarea la ASE înseamnă și:

Centre de cercetare

Reviste

Conferințe ASE

Cercetarea la ASE înseamnă și proiecte de cercetare, înseamnă studenți, profesori, Școlile Doctorale, sesiuni de comunicări științifice, articole publicate în reviste prestigioase, participări la conferințe internaționale de prestigiu, laboratoare, muncă, multă muncă.

Citeşte mai departe ...

Conferințe

Manifestări științifice organizate în cadrul ASE București

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • The 14th International Conference on Applied Statistics - ICAS14
 • Perioada de desfășurare: 18-19 septembrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Statistică și Econometrie
 • Date de contact: Bogdan Vasile Ileanu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), www.simptstat.ase.ro

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • Ediția a XV-a Conferinței Internaționale AMIS 2020 – Accounting and Management Information Systems International Conference
 • Perioada de desfășurare: 30 septembrie - 1 octombrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Nadia Albu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.amis.ase.ro/

Facultatea de Drept

 • A III-a ediție a Conferinței internaționale “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”
 • Perioada de desfășurare: 9 octombrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Drept împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cătălin Săraru (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) alpaconference.ro

Academia de Studii Economice

 • The 3rd International Conference on Economics and Social Sciences - Icess 2020”
 • Perioada de desfășurare: 15-16 octombrie 2020
 • Organizator: Direcția Managementul Cercetării și Inovării și Direcția Relații Internaționale ASE
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Mihaela-Alina DIMA (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.icess.ase.ro/

Facultatea de Administrație și Management Public

 • The 16th Administration and Public Management International Conference
 • Perioada de desfășurare: 23-24 octombrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Administrație și Management Public
 • Date de contact: Lector univ. dr. Sabie Oana, http://confcamp.ase.ro/2020/, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Drept

Facultatea de Management

 • The 14th International Management Conference IMC
 • Perioada de desfășurare: 5-6 noiembrie 2020
 • Organizator: Facultatea de Management
 • Date de contact: Prof.univ.dr. Popa Ion (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://conference.management.ase.ro/

Facultatea Economia Agroalimentară și a Mediului

 • International conference Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy (CAFEE)
 • Perioada de desfășurare: 12-13 noiembrie 2020
 • Organizator: Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Raluca Ignat http://cafee.ase.ro/ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • 13th International Conference on Security for Information Technology and Communications (SECITC’20)
 • Perioada de desfășurare: 19-20 noiembrie 2020
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cristian Toma (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.secitc.eu/

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine

 • Ediţia a 14-a International Conference on Business Excellence (ICBE)
 • Perioada de desfășurare:11-12 iunie 2020
 • Organizator: Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor și Societatea pentru Excelență În Afaceri
 • Date de contact: Alina Mihaela Dima (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) http://bizexcellence.ro/icbe-conference/

Bucharest Business School

 • The International Conference on Digital Economy  - Emerging Technologies and Business Innovation 2020
 • Perioada de desfășurare: 11 - 13 iunie 2020
 • Organizator: Bucharest Business School
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Vasile Strat (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.http://www.aten.tn/ICDEc2020/

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

 • JOINT CONFERENCE EURO WORKING GROUP FOR COMMODITIES AND FINANCIAL MODELLING 63th MEETING & XVIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING FI BA 2020 - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare: 26-28 martie 2020
 • Organizator: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Date de contact: prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.fin.ase.ro/FIBA2020/index.asp

 • Sesiunea științifică a studenților ABC-ul LUMII FINANCIARE - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare:9-10 aprilie 2020
 • Organizator: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Date de contact: prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Site: http://fabbv.ase.ro/sesiunea-stiintifica-a-studentilor

Facultatea de Marketing

 • 5th Annual Emerging Trends in Marketing and Management International Conference ETIMM
 • Perioada de desfășurare:25-27 iunie 2020
 • Organizator: Facultatea de Marketing
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Alin Angheluță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://marketingevents.ro/mbd/

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • A IX-a ediție a Conferinței internaționale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”
 • Perioada de desfășurare: 8 noiembrie 2019
 • Organizator: Departamentul de Drept
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Cătălin Săraru (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.),  www.businesslawconference.ro

 • ERES Education Seminar, Ed.15
 • Perioada de desfășurare:29-30.11.2019
 • Organizator: Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Ion Anghel (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) https://www.real-estate-education.ro/


 • Conferinta ASE-ANEVAR Evaluarea intreprinderii - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare:20 mai 2020
 • Organizator: Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Ion Anghel (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Facultatea de Business și Turism

 • The 7th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability. Transylvania Experience, Predeal, Romania.
 • Perioada de desfășurare:03-06 octombrie 2019
 • Organizator: Facultatea Business și Turism - Departamentul Turism și Geografie
 • Date de contact: Prof.univ.dr. Delia Popescu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)http://conference.tourism-geography.eu/

 • BASIQ 2020 - 6th BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption
 • Perioada de desfășurare:4-6 iunie 2020, online
 • Organizator: Facultatea Business și Turism - Departamentul Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității
 • Date de contact: Prof. univ. dr. Laurentiu Tăchiciu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.https://basiq.ro/basiq-2020/

Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

 • International Conference on Economic Cybernetic Analysis, 14th Edition
 • Perioada de desfășurare:15-16 noiembrie 2019
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Mihai Roman (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://www.asecib.ase.ro/symposiums.htm

 • Conferința Societății de Probabilități și Statistică din România (SPSR)
 • Perioada de desfășurare: 24-25 aprilie 2020
 • Organizator: Organizată în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti și alte universități, nu s-a stabilit locația exactă, dar o dată la trei ani se organizează în ASE
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Silvia Dedu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://csm.ro/spsr/

 • International Conference on Informatics in Economy (IE 2020), 19th Edition
 • Perioada de desfășurare: 21-24 mai 2020
 • Organizator: Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
 • Date de contact: Cristian Ciurea (cristian.ciurea@ie.ase.ro), http://www.conferenceie.ase.ro

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată

 • International Conference on Economics, Business,  Economic Thought and History (EBETH - 3rd Edition) - ANULATĂ
 • Perioada de desfășurare: 19-20 aprilie 2020
 • Organizator: Facultatea Economie Teoretică și Aplicată
 • Date de contact: Conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), http://economie.ase.ro/cercetare/conferinta-facultatii/international-conference-on-economics-business-and-economic-thought-ebet/

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Citeşte mai departe ...

Centre de cercetare

Centrul de Cercetări Financiar Monetare – CEFIMO

 Centrul de Management Operațional

 Centrul de Cercetare în Administrație și Servicii Publice

 Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane

 Centrul de Cercetare Managementul Afacerilor prin Proiecte

 Centrul de Cercetări în Relații Economice Internaționale

 Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii - CACTUS

 Center for Advanced Research in Finance and Banking

 Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing – CEMARK

 Centrul Internațional de Management Public

 Centrul de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică şi Regională – PROMAR

  Centrul de cercetări literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate "Teodora Cristea"

 Centrul de cercetări administrarea afacerilor

 Centrul de cercetări matematice avansate fundamentale și aplicative

 Centrul național pentru studii de management comparat

 Centrul de cercetări pentru capital intelectual și antreprenoriat

 Centrul de Cercetări Analize şi Politici Regionale

 Centrul de Cercetări Avansate pentru Modelare Cibernetică, Microeconomică şi Macroeconomică – CIBEREC

 Centrul de Cercetări în Managementul Proiectelor şi Inovare Tehnologică - PM Forum

 Centrul de Sondaje şi Anchete

 Centrul de studii în contabilitate și informatică de gestiune

 Centrul pentru Analize şi Politici Economice

 ECO-INFOSOC - Modelarea şi Informatizarea Proceselor Economio-Sociale

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS