Blog cercetare

Secțiune specială – proiectul Orizont 2020 „IMAJINE”

Sâmbătă, 6 iulie 2019, a avut loc, în cadrul Conferinței Internaționale comune a Asociației de Științe Regionale de Limba Franceză și a Asociației Române de Științe Regionale, găzduită de Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, secțiunea specială dedicată proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), GA 72695.

Secțiunea specială IMAJINE a fost organizată de doamna prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin, director PP2-ASE. Programul secțiunii (https://asrdlf2019.org/sites/default/files/program_final_03.07.2019_v3_4.pdf) a cuprins 6 lucrări, elaborate și prezentate atât de membri ai echipei ASE a IMAJINE, cât și de cadre didactice, doctoranzi și cercetători din afara ASE interesați de tema propusă spre dezbatere. 

Lucrarile s-au bucurat de un real interes din partea participanților români și străini și au generat dezbateri fructuoase atât în planul abordărilor metodologice, cât și în cel al cercetărilor empirice, fiind creat un câmp fertil pentru dezvoltări ulterioare ale acestora.

Proiectul IMAJINE are 16 parteneri din 11 țări, cu Aberystwyth University, UK, drept Lead Partner. Academia de Studii Economice din Bucuresti este Project Partner 2.