Blog cercetare

ÎNTÂLNIREA CONSORȚIULUI PROIECTULUI ORIZONT 2020 – IMAJINE – HAROKOPIO UNIVERSITY, ATENA, GRECIA

În perioada 18-19 iunie 2019, doamna prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin, director de proiect – PP2-ASE a participat la întâlnirea consorțiului proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), Grant Agreement No. 726950/2016, care a avut loc la Harokopio University, Atena, Grecia.

În cadrul întâlnirii au fost evaluate progresele înregistrate în intervalul corespunzător celei de-a doua perioade de raportare (iulie 2018 – iunie 2019) și au fost stabilite detaliile de ordin științific, administrativ și financiar legate de participarea fiecărui partener în următoarea fază de derulare a proiectului. Contribuția echipei ASE la Workpackage 2, care a fost finalizat la începutul acestui an, a fost foarte bine apreciată.