Blog cercetare

Start în competiția de proiecte de mobilitate pentru cercetători

UEFISCDI a deschis competiția de proiecte de mobilitate pentru cercetători. Cererile de finanțare se depun începând cu data de 4 iunie. Valoarea maximă a unui proiect, pentru una sau mai multe tipuri de activități, este de 22.000 de lei.

Finanțarea poate fi solicitată de cercetători / cadre didactice angajate în instituții de drept public din România, care sunt doctori în științe sau doctoranzi aflați în stagiu legal.

Se finanțează:

- participarea la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;

- stagiu / curs de pregătire în străinătate pentru înțelegerea / învățarea unei noi tehnici necesare unui echipament existent în instituție;

- publicare în regim de open access;

- acces la infrastructurii de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci / arhive / baze de date);

- activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Se finanțează participare la conferințe, stagii etc doar dacă sunt programate în perioada de după deschiderea conferinței.

Activitățile finanțate trebuie să fie  finalizate până la 10 decembrie 2019.

Cheltuielile eligibile sunt cele pentru transport, cazare, diurnă, taxe de participare, cheltuieli pentru publicare open access, taxe și servicii de consultanță, cheltuielile pentru acces la infrastructurile de cercetare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt în cuantum de 10%.

Mai multe informații se pot obține accesând următorul link:

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori