Blog cercetare

PROIECTUL ORIZONT 2020 IMAJINE: WORKSHOP PE TEMA INEGALITĂȚILOR TERITORIALE ÎN ROMÂNIA

În data de 3 aprilie 2019, în cadrul seriei de seminarii științifice ale Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică, a avut loc o dezbatere-workshop pe tema inegalităților teritoriale în Romania, prilejuita de prezentarea “Exploring Unemployment Inequalities in Romania. NUTS3 vs LAU2” a doamnei prof. univ. dr. Zizi Goschin, care a reliefat o parte din rezultatele obținute de echipa ASE (director: prof.univ.dr. Daniela-Luminița Constantin) în cadrul proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), Grant Agreement No. 726950/2016.