Blog cercetare

Proiectul Orizont 2020 - Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe (IMAJINE)

 

Consortiu:

1 ABERYSTWYTH UNIVERSITY United Kingdom – coordonator; 2 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Romania; 3 HAROKOPIO UNIVERSITY Greece; 4 HELSINGIN YLIOPISTO Finland; 5 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE France; 6 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY Ireland; 7 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Netherlands; 8 UNIVERSIDAD DE OVIEDO Spain; 9 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Italy; 10 THE UNIVERSITY OF STIRLING United Kingdom; 11 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poland; 12 LEIBNIZ-INSTITUT FUR LANDERKUNDE EV Germany; 13 UNIVERSITAT BERN Switzerland; 14 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Italy; 15 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER Greece; 16 TNS OPINION SA Belgium

Cuvinte – cheie:  structura sociala – inegalitati – mobilitate sociala – institutii – guvernanta – planificare regionala si spatiala - coeziune teritoriala – justitie sociala – – justitie spatiala - migratie – austeritate – servicii publice – scenarii bazate pe participare

Obiective

IMAJINE urmareste sa formuleze noi mecanisme integrative pentru politicile menite sa sprijine institutiile europene, nationale si regionale in eforturile de a aborda mult mai eficace inegalitatile teritoriale din cadrul Uniunii Europene. Proiectul propune o maniera unica de tratare a problemei inegalitatilor teritoriale printr-o abordare interdiciplinara, multiscalara, care integreaza perspective specifice economiei, geografiei, stiintelor politice, sociologiei si combina analiza econometrica spatiala la scara macro cu analiza de date cantitative si studii de caz empirice, calitative la scara regionala.

Activitati ce revin echipei ASE

WP2: Analiza inegalitatilor teritoriale in Europa; Cazul Romaniei - T2.1:  Indicii inegalitatilor la nivel regional si T2.3: Indicii inegalitatilor la nivel local

WP8: Explorarea viitorului dezvoltarii regionale - scenarii bazate pe participare - T 8.1:  Utilizarea datelor cantitative si calitative colectate in cadrul celorlalte pachete de lucru in vederea realizarii unor intepretari sintetice si relationale ale justitiei spatiale in Europa; T 8.2: Colectarea unor date calitative suplimentare de la subiecti din regiunile/tarile studiate;  Task 8.3: Reprezentari, pe baza de scenarii, ale justitiei spatiale.

WP9: Diseminare - T 9.1: Instrumentarea unei strategii pentru diseminarea rezultatelor proiectului; T 9.4: Activitati de promovare si diseminare.

 

Informatii privind desfasurarea proiectului

http://dmci.ase.ro/index.php/blog-cercetare/itemlist/date/2018/6/15

http://dmci.ase.ro/index.php/blog-cercetare/itemlist/date/2018/7/18