Blog cercetare

ÎNTÂLNIREA CONSORȚIULUI PROIECTULUI ORIZONT 2020 – IMAJINE – Aberystwyth University, Marea Britanie

În perioada 10-13 iulie 2018, doamnele prof. dr. Daniela-Luminița Constantin, director de proiect – PP2-ASE și prof. dr. Zizi Goschin, responsabil WP2 pentru PP2-ASE au participat la întâlnirea consorțiului proiectului Orizont 2020 “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe” (IMAJINE), Grant Agreement No. 726950/2016, care a avut loc la Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Marea Britanie.

În cadrul întâlnirii au fost evaluate progresele înregistrate în intervalul corespunzător primei perioade de raportare (ianuarie 2017 – iunie 2018) și au fost stabilite detaliile de ordin științific, administrativ și financiar legate de participarea fiecărui partener în următoarea fază de derulare a proiectului.