Manifestări ştiinţifice

Administrarea Afacerilor

Administraţie şi Management Public

Business şi Turism

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

      

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

   

Economie Teoretică şi Aplicată
 
 

Economie Agroalimentară şi a Mediului

  • Conferinţa Internaţională Performanţa ecologică într-o economie competitivă PEEC 2016 (ediţia a 8-a) (site)
  • Prof. univ. dr. Florina Bran (florinabran@yahoo.com)

  • Conferinţa Internaţională Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy CAFEE 2016 (ediţia a 5-a) (www.cafee.ase.ro)
  • Prof. univ. dr. Gabriel POPESCU (popescug2004@yahoo.co.uk)
     
     

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Management

Marketing

Relaţii Economice Internaţionale