Contact

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării

Calea Dorobanţi, nr. 15-17, sector 1 Bucureşti

Clădirea Virgil Madgearu, etaj 4, sala 2415. 

Tel: +4 021.319.19.00, int. 134; 367 

E-mail: cercetare@ase.ro

Harta