Centre de cercetare

 

Centrul de Cercetări Financiar-Monetare din cadrul FABBV - CEFIMO

 

Centrul de Management Operaţional

 

Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice

 

Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane

  

Centrul de Cercetare Managementul Afacerilor prin Proiecte

 

Centrul de Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale

 

Centrul Academic de Cercetări în Turism şi Servicii - CACTUS

 

Center for Advanced Research in Finance and Banking

  

Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing

   

Centrul Internaţional de Management Public

 

Centrul de cercetări pentru prognoză macroeconomică şi regională

   

 Centrul de cercetări literare şi de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate "Teodora Cristea"

  

Centrul de cercetări administrarea afacerilor

    

 Centrul de cercetări matematice avansate fundamentale şi aplicative

     

Centrul național pentru studii de management comparat

   

Centrul de cercetări pentru capital intelectual și antreprenoriat

     

Centrul de studii în contabilitate și informatică de gestiune